חדשות

האם יש יתרון שרידה להתערבות מלעורית בעת אוטם בקשישים בהלם קרדיוגני?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

25/04/2019

השיעור היחסי של האוכלוסייה הגריאטרית מתוך הכללית, גדל בזמן, אך לרב היא לא מיוצגת במחקרים אקראיים רב מרכזים (ר"ת RCT ). 

בין 14% ל 28% ממטופלי אוטם עם הרמות מקטע ST ר"ת STEMI הם מעל גיל 75 , חולי הכרוך בתחלואה ותמותה גבוהים. הלם קרדיוגני (כ cardiogenic shock ר"ת CS), בעתSTEMI בגיל זה מתרחש ב כ 10% וכרוך בתמותה גבוהה של כ 79%.

באוכלוסייה הגריאטרית עם STEMI ב CS, שיעורי התחלואה הנלווית, דרגת התשישות (כ(frailty, הסיבוכים האפשריים בעקבות התערבות מלעורית פולשנית (ר"ת PCI ) יחד עם הטיפול הכולל גם נוגדי קרישה, והסיכון לדמם, גרמו בעבר להימנע לעיתים, מטיפול הפולשני המידי.

מחקר SHOCK (Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for Cardiogenic Shock),

מחקר RCT שפורסם לפני כ 2 עשורים וכלל רק 56 מטופלי CS בעת STEMI מעל גיל 75(מתוך כלל 302 ), לא הדגים יתרון שרידה ב PCI מידי, למרות שהמרשם באותו מחקר, שכלל קבוצה גדולה יותר, (וגם מחקרים תצפיתיים) כן הדגים יתרון. משך הזמן ה life expectancy השתפרה, חלה התקדמות ניכרת: בשיטות , מיומנות, גישת חדירה, ובחמרה בPCI , לכן יש חשיבות רבה לנקיטת עמדה ברורה באוכלוסייה זאת, המתרחבת בזמן.

מטרת המחקר

הערכת ביצוע PCI במטופלי STEMI מעל גיל 75 עם CS, ומה השפעתו של ה PCI עלההישרדות האשפוזית.

שיטות:

המחקר התבסס על מאגר נתונים לאומי רחב NIS, (מדגם של כ 20% מכל השחרורים מאשפוז בארה"ב),  הכולל את כל מבטחי הבריאות האשפוזי, נתמך על ידי Agency for Healthcare Research and Quality, בין 1999 ל  2013.

תוצא עיקרי נקבע כ תמותה באשפוז. השפעת ביצוע PCI על תמותה באשפוז הוערכה בעזרת quintiles of propensity score (ר"ת PS ), להשוואה בין אלה שעברו PCIלאלה שלא, לפי 15 משתנים מפוקחים קליניים (כ covariates), בהנחה שעקב כך, פילוג המשתנים המתערבים (הלא ידועים כ confounding variables) המתלווים, יהיה לכן דומה בין 2 הקבוצות.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני