חדשות

האם התרופות החדשות לסוכרת יעילות גם במניעה ראשונית של אירועים קרדיו וסקולריים?/מאת ד''ר יעקב גולדשטיין, האיגוד הקרדיולוגי

02/05/2019

שתי משפחות של תרופות לשיפור איזון גליקמי בסוכרת סוג 2 ר"ת T2DM, הדגימו בעשור האחרון לראשונה הפחתה בחלק מהאירועים הקרדיו וסקולריים ר"ת MACE   (אירועים מאקרו וסקולריים), במטופלי T2DM בסיכון מוגבר, במנגנונים שהם כנראה שונים מהאיזון הקפדני של ערכי הסוכר (איזון גליקמי בעיקר משפר תוצאים מיקרו וסקולריים) ושמות המשפחות בהתאם למנגנונים הם:

·         ר"ת  GLP1-RAאו Glucagon-like peptide-1 receptor agonist,

·         וקבוצות Sodium – Glucose cotransporter-2 inhibitors ר"ת SGLT2-i.

היתרונות היחסיים של 2 משפחות אלה במניעת אירועים, במטופלי DM2T, עם או ללא תחלואה קרדיו וסקולרית אתרו סקלרוטית (ר"ת (ASCVD מבוססת, ביחס לתוצאים השונים כגון:

·         מרכיבים היחידים האיסכמיים של MACE {מוות קרדיו וסקולרי, אוטם (ר"ת MI), שבץ},

·         משלב תוצא MACE,

·         אשפוז בגין אי ספיקת לב ר"ת HHF,

·         והחמרת תחלואה כלייתית משנית ב DM2T,

אינם כל כך ברורים. מחקרי תוצא של טיפול על ידי 2 משפחות אלה, היו underpoweredלפסיקה בסוגית מניעה ראשונית, לאור השיעור היחסי הנמוך בין מטופלי DM2T עם גורמי סיכון, אך ללא ASCVD, לכן נצפו בהם מעט אירועים.

מטרת המחקר:

לבצע מטא אנאליזה של מחקרי תוצא קרדיו וסקולרי, אשר תוכננו להשוות ולעמת את היתרון הקליני של  GLP1-RA ו SGLT2-i במטופלי DM2T עם וללא ASCVD מבוססת.

שיטות: החוקרים בצעו סקירה סיסטמתית וערכו מטא אנאליזה בעזרת 2 מאגרי מידע מתוךExcerpta Medica Database (מאגרי EMBASE ו (PubMed על כל מחקרי התוצא האקראיים מבוקרי פלסבו, של 2 משפחות תרופות אלה.

תוצא עיקרי במחקר נקבע כמשלב תוצא קרדיו וסקולרי

·         של MACE איסכמי הכולל מוות קרדיו וסקולרי, אוטם (ר"ת MI), שבץ, ובנוסף

·         גם אשפוז בגין אי ספיקת לב ר"ת HHF,

·         וגם החמרת תחלואה כלייתית משנית ב DM2.T

כמוכן נבדקו תוצאים לפי המרכיבים הבודדים של משלב התוצא.

לתוצאות ולמסקנות באתר האיגוד הקרדיולוגי

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני