חדשות

השוואת Bivalirudin לעומת Heparin בטיפול בחולים עם STEMI (מתוך Circ Cardiovasc Interv)

02/01/2022

 

במאמר שפורסם בכתב העת Circulation: Cardiovascular Intervention מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי בחולים עם אוטם לבבי עם עליות מקטע ST (STEMI, או ST-segment Elevation Myocardial Infarction) העוברים התערבות כלילית מילעורית ראשונית בגישה רדיאלית וקיבלו את הטיפול המומלץ בהנחיות, לא תועדו הבדלים בשיעורי תמותה מכל-סיבה, אוטם לבבי או דימום מג'ורי בין חולים שטופלו ב-Bivalirudin בהשוואה לאלו שטופלו ב-UFH (Unfractionated Heparin).

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי בחולים עם אוטם לבבי עם וללא עליות מקטע ST, אשר הופנו להתערבות כלילית מילעורית וללא טיפול מתוכנן במעכבי Glycoprotein IIb/IIIa, טיפול ב-Bivalirudin לא היה עדיף על UFH. כעת הם ביקשו לבחון בנפרד את התוצאות בחולים עם STEMI שעברו התערבות כלילית מילעורית ראשונית לקבוע את ההבדל בתוצא משולב של תמותה מכל-סיבה, אוטם לבבי, או דימום מג'ורי בתוך 180 ימים,  בין מטופלים ב-UFH ומטופלים ב-Bivalirudin.

 

מדגם המחקר כלל 6,006 משתתפים, מהם 3,005 חולים שחולקו באקראי לקבלת Bivalirudin או הפרין.

 

על-פי ההמלצות, 87% מהחולים קיבלו טיפול במעכבי P2Y12 פומיים פוטנטיים עוד לפני אנגיוגרפיה וגישה רדיאלית שימשה ב-90% מהחולים. טיפול במעכבי Glycoprotein IIb/IIIa ניתן ל-51 חולים (3.4%) בזרוע הטיפול ב- Bivalirudinו ל-74 חולים (4.9%) ברוע הטיפול ב-UFH.

 

שיעורי התוצא העיקר עמדו על 12.5% (187 מבין 1,501 חולים) בזרוע הטיפול ב- Bivalirudinועל 13.0% (196 מבין 1,504 חולים) בזרוע הטיפול ב-UFH  (יחס סיכון של 0.95, רווח בר-סמך 95% של 0.78-1.17; p=0.64) עם תוצאות דומות בכל תתי הקבוצות המג'וריות.

 

שיעורי תמותה מכל-סיבה עמדו על 3.9% מהחולים בקבוצת הטיפול ב- Bivalirudinועל 3.9% מהחולים בזרוע הטיפול ב-UFH (יחס סיכון של 1.00, רווח בר-סמך 95% של 0.70-1.45). שיעור מקרי אוטם לבבי (1.7% לעומת 2.2%; יחס סיכון של 0.76, p=0.30), או דימום מג'ורי (8.3% לעומת 8.0%; יחס סיכון של 1.04, p=0.78), לא היו שונים באופן משמעותי בין הקבוצות. עם זאת, שיעור אירועי תרומבוזיס של התומכן היה גבוה יותר בזרוע הטיפול ב-UFH (0.5% לעומת 1.3%, בהתאמה; יחס סיכון של 0.42, רווח בר-סמך 95% של 0.18-0.96; p=0.04).

 

ממצאי המחקר מעידים כי אין הבדל בשיעורי תמותה מכל-סיבה, אוטם לבבי או דימום מג'ורי בין טיפול ב-Bivalirudin או ב-Heparin בחולים עם אוטם לבבי עם עליות מקטע ST העוברים התערבות כלילית מילעורית ראשונית בגישה רדיאלית.

 

Circ Cardiovasc Interv 2021.

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני