חדשות

בחינת מאפייני מחקרים קליניים אקראיים בתחום קרדיולוגיה התערבותית והקשרים עם מקורות המימון (JAMA Intern Med)

04/06/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת JAMA Internal Medicine מדווחים חוקרים כי לאחר שבחנו 216 מחקרים אקראיים ומבוקרים שפורסמו במהלך העשור האחרון, הם מצאו כי למעלה ממחצית מהמחקרים בתחום קרדיולוגיה התערבותית נערכו במימון חברות מסחריות וכי בחלק לא-מבוטל מהמקרים הגוף המממן היה מעורב בתכנון המחקר ודיווח על הממצאים.

 

מטרת המחקר הייתה לבחון את המבנה, תוצאות ודיווחי תוצאות מחקרים להערכת התערבויות קרדיווסקולאריות פולשניות והקשר עם מקורות המימון.

 

במחקר החתך בחנו החוקרים את המאפיינים של מחקרים אקראיים ומבוקרים שפורסמו בין תחילת ינואר בשנת 2009 ועד סוף מאי בשנת 2019. המחקרים כללו התערבויות קרדיולוגיות כליליות, וסקולאריות ומבניות וכן ניתוחי לב וכלי דם.

 

החוקרים בחנו את מאפייני המחקרים, זיהוי הבדלים מובהקים סטטיסטית בתוצא העיקרי לטובת קבוצת ההתערבות, דיווח על יתרונות אפשריים של טיפול במחקרים ללא הבדלים משמעותיים בתוצא העיקרי, נוכחות הבדלים מג'וריים בין התוצאים העיקריים הרשומים והמפורסמים, מספר החולים בהם היה לשנות את התוצא בכדי להפוך הבדל מובהק בתוצא העיקרי להבדל לא-מובהק ואת הקשר עם מקורות המימון של המחקר.

 

מבין 216 מחקרים אקראיים ומבוקרים שבחנו החוקרים, ב-115 מחקרים (53.2%) דווח על מימון חברה מסחרית. למרבית המחקרים הייתה עוצמה של 80% לזיהוי השפעת טיפול משוערת של 30% ו-128 מחקרים (59.3%) התבססו על תוצאי סיום משולבים. חציון גודל המדגם עמד על 502 משתתפים וחציון משך המעקב עמד על 12 חודשים.

 

החוקרים מדווחים כי 123 מחקרים (57.0%) דיווחו על הבדל מובהק סטטיסטית בתוצא העיקרי לטובת ההתערבות שנבחנה במחקר; שיטות דיווח שרמזו ליתרון זוהו ב-55 מבין 84 מחקרים (65.5%) שדיווחו על הבדלים לא מובהקים סטטיסטית.

 

ממצאי המחקר העידו על קשר בין מימון חברה מסחרית ובין סיכוי גדול יותר באופן מובהק סטטיסטית לדיווח על תוצאות שנטו לטובת ההתערבות ועם דיווח על ממצאים שלא תאמו לתוצאות המחקרים. הבדלים בין התוצאים העיקריים הרשומים ואלו עליהם דווח זוהו ב-82 מחקרים (38%), ללא הבדלים במחקרים במימון חברה מסחרית.

 

מניתוח הנתונים עלה כי חציון של 5 חולים בהם תועד תוצא שונה היה מוביל לשינוי תוצאות מובהקות סטטיסטית להבדלים שלא היו מובהקים סטטיסטית.

 

ממצאי המחקר מעידים כי מחקרים אקראיים ומבוקרים כיום בתחום התערבויות קרדיווסקולאריות פולשניות הם יחסית קטנים, עם מעקב קצר ועוצמה מוגבלת לזיהוי השפעות טיפול גדולות. תמיכת חברות מסחריות נקשרה עם הבדלים במבנה, תוצאות ודיווח ממצאי המחקר.

 

JAMA Intern Med. Published online June 1, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני