חדשות

לטיקגרלור פעילות נוגדת טסיות מהירה ואפקטיבית יותר מאשר קלופידוגרל בחולי דיאליזה (Am J Kidney )

02/02/2015

מאת מערכת אי-מד

מחקר חדש מה-Am J Kidney אשר השווה בין טיפול נוגד טסיות ב-Ticagrelor (ברילינטה, אסטרה-זנקה) לקלופידוגרל במטופלים הזקוקים להמודיאליזה קובע כי התגובה נוגדת הטסיות תחת טיקגרלור היא מהירה ואפקטיבית יותר בהשוואה לקלופידוגרל.

החוקרים מציינים ברקע למאמר כי מטופלים עם כשל כלייתי הזקוקים לדיאליזה נחשבים כמי שאינם מגיבים היטב לקלופידוגרל, ולכן יש מקום לבחון אסטרטגיות לאיגור טסיות אפקטיביות יותר בקבוצת חולים זו.  המחקר התקיים במרכז יחיד בקוריאה , והיה פרוספקטיבי, מבוקר וכלל גם החלפת קבוצות טיפול.

המטופלים חולקו באופן אקראי בין קבלת קלופידוגרל (העמסה 300 מ"ג, ו-75 מ"ג מינון תחזוקתי יומי), או טיקגרלור (העמסה 180 מ"ג, ומינון תחזוקתי יומי של 90 מ"ג פעמיים ביום), למשך 14 יום. לאחר מכן למשך  14 יום הייתה הפסקת טיפול של נוגדי קרישה , ולאחר מכן הקבוצות התחלפו למשך 14 ימים נוספים. כל המטופלים קיבלו במקביל גם אספירין במינון של 100 מ"ג ליום.

תפקוד הטסיות הוערך לפני הטיפול, ולאחר שעה 1, 5 ו-48 שעות ו-14 יום ממתן מנת ההעמסה. במהלך שלב  ההפסקה, תפקוד הטסיות הוערך לאחר 1 , 2, 4 שעות ו-14 יום לאחר הטיפול האחרון ע"י light transmittance aggregometry ובדיקת VerifyNow P2Y12 , כשהמטופלים עברו מיפוי גנטי עבור האלל CYP2C19*2 .

בוצעה הערכה לרמה המקסימלית של איגור, בלימה של איגור טסיות (IPA) , יחי' ריאקציית  P2Y12 (בקיצור PRUs) , ושיעור חסימת איגור הטסיות. החוקרים ביצעו אנליזה לכל פרוטוקול טיפול, שבה לא נכללו מטופלים שלא השלימו את הפרוטוקול הטיפולי.

החוקרים מדווחים כי 9 מטופלים לא השלימו את הפרוטוקול (מהם 7 בשל תופעות לוואי). רמה גבוהה של IPA היייתה תחת טיפול בטיקגרלור מאשר קלופידוגרל לאחר 1, 5 ו-48 שעות, ו-14 ימים ממועד ההעמסה.  5 שעות לאחר העמסת הטיפול, שיעור גדול יותר של מטופלים בטיקגרלור השיגו IPA מעל 50% (שיעור של 75% לעומת 12% , P<0.05 ), וכן גם IPA מעל 70% (שיעור של 44% לעומת 0%, P<0.05) .  השיפוע של האפקט נוגד הטסיות (התחלה או הפסקה) היה חד (מהיר) יותר במטופלי טיקגרלור בהשוואה לקלופידוגרל (P<0.05).

ללא קשר לאלל ה-CYP2C19*2 המטופלים בקבוצת טיקגרלור היו עם PRUs נמוכים יותר באופן מובהק בהשוואה למטופלי הקלופידוגרל, לאורך כל מועדי הבדיקות שבוצעו.

החוקרים מציינים במסגרת מגבלות המחקר את העובדה שבוצע במרכז יחיד, וכלל מס' קטן יחסית של משתתפים, פרוטוקול שאינו כפול סמיות, וכן שהאנליזה לא הייתה ע"פ כוונה לטפל.

החוקרים מסכמים כי הטיפול בטיקרגלור בחולי דיאליזה הוא מהיר וטוב יותר מבחינת האפקט נוגד הטסיות בהשוואה לקלופידוגרל.

Am J Kidney Dis. 2015 Jan 24

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני