חדשות

תוצאות דומות לטיפול בהקרנות וברכיתרפיה כנגד סרטן ערמונית מקומי (JAMA Network Open)

14/10/2020

 

מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת JAMA Network Open עולה כי בקרב גברים עם סרטן ערמונית בסיכון בינוני, ההישרדות ארוכת הטווח דומה לאחר טיפולים קרינתיים שונים, כולל SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy), DE-EBRT (Dose-Escalated External Beam Radiation Therapy), או ברכיתרפיה.

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות למעלה מ-30,000 חולים (גיל חציוני בעת האבחנה של 69 שנים) עם סרטן ערמונית בסיכון בינוני לפי סיווג ה-NCCN, אשר אובחן בין השנים 2004-2014. מבין המשתתפים, 41.8% מהחולים טופלו בברכיתרפיה, 56.1% ב-DE-EBRT ו-2.1% קיבלו טיפול SBRT. חציון משך המעקב עמד על 6.7 שנים.

 

בין השנים 2004 עד 2014, השימוש ב-SBRT עלה באופן עקבי (מ-0.03% ל-10.6%), כמו גם השימוש ב-DE-EBRT (מ-48.3% ל-62.0%), בעוד שהשימוש בברכיתרפיה ירד מ-48.3% ל-27.4%.

 

בחולים בסיכון ביניים עם פרופיל חיובי, לא תועדו הבדלים בהישרדות הכוללת בהשוואת ברכיתרפיה אל מול SBRT (יחס סיכון של 0.804; שיעורי הישרדות לאחר 10 שנים של 67.02% לעומת 64.02%), או בהשוואת SBRT לעומת DE-EBRT (יחס סיכון של 1.096; שיעורי הישרדות לאחר 10 שנים של 64.2% לעומת 70.9%).

 

עם זאת, בקרב גברים לאחר טיפול ברכיתרפיה תועד שיפור קטן, אך מובהק סטטיסטית, בהישרדות הכוללת בהשוואה למטופלים ב-DE-EBRT (יחס סיכון של 0.881; שיעורי הישרדות לאחר 10 שנים של 69.8% לעומת 66.1%).

 

בדומה, בחולים עם ממאירות בסיכון בינוני ופרופיל לא-חיובי, לא תועדו הבדלים בהישרדות הכוללת בין טיפולי ברכיתרפיה ו-SBRT (שיעורי הישרדות לאחר 10 שנים של 64.9% לעומת 63.2%) או SBRT לעומת DE-EBRT (שיעורי הישרדות לאחר 10 שנים של 63.2% לעומת 66.6%). שוב, בגברים לאחר ברכיתרפיה תועד שיפור קטן, אך מובהק סטטיסטית, בהישרדות הכוללת בהשוואה לאלו שטופלו ב-DE-EBRT (יחס סיכון של 0.818; שיעורי הישרדות לאחר 10 שנים של 61.2% לעומת 58.7%).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפולי SBRT וברכיתרפיה מהווים את גישות הטיפול המועדפות בחולים עם סרטן ערמונית בסיכון בינוני. עם זאת, למרות התוצאות הדומות מבחינת הישרדות החולים ונוחות טיפולי SBRT וברכיתרפיה לעומת DE-EBRT, מהמחקר עולה כי טיפולי DE-EBRT עדיין נפוצים יותר מגישות הטיפול הקרינתי האחרות.

 

JAMA Network Open, online September 24, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני