חדשות

להתעללות בילדות השלכות שליליות על הבריאות הלבבית והמטבולית בגיל צעיר (Journal of the American Heart Association)

04/01/2022

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת Journal of the American Heart Association עולה קשר בין היסטוריה של התעללות בילדות ובין סיכון מוגבר להפרעות לבביות ומטבוליות במבוגרים צעירים בגילאי 18-25 שנים.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי למרות שהתעללות בילדות נקשרה באופן עקבי עם מחלות לב וכלי דם בגיל מבוגר, הקשר עם הבריאות הקרדיו-מטבולית במבוגרים צעירים אינה מובנת היטב. כעת הם בחנו את הקשר בין התעללות גופנית, מינית ופסיכולוגית ובין התוצאים הקרדיו-מטבוליים בגילאי 18-25 שנים.

 

החוקרים התבססו על נתונים אודות 3,223 משתתפים במחקר ALSPAC (Avon Longitudinal Study of Parents and Children). חשיפה להתעללות בילדות נקבעה על-סמך שאלונים למילוי עצמי בגיל 22 שנים. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הקשר בין התעללות בילדות ובין תוצאות קרדיו-מטבוליות בגילאי 18-25 שנים.

 

בגיל 18 שנים, חשיפה להתעללות לוותה במדד מסת גוף גבוה יותר, כאשר התעללות גופנית לוותה בעליה של 1.35 ק"ג למטר בריבוע, התעללת מינית לוותה בעליה של 0.57 ק"ג למטר בריבוע והתעללות פסיכולוגית לוותה בעליה של 0.47 ק"ג למטר בריבוע. התעללות גופנית לוותה גם בריכוזי HDL נמוכים יתר (0.07- מילימול/ליטר) וריכוזי CRP גבוהים יותר (31%). התעללות מינית לוותה בקצב לב מהיר יותר (הבדל של 1.92 פעימות/דקה).

 

בגיל 25 שנים, התעללות גופנית, מינית או פסיכולוגית לוותה גם בריכוזים גבוהים יותר של אינסולין והתעללות מינית לוותה בריכוזים נמוכים יותר של כולסטרול (0.14- מילימול/ליטר).

 

לגיל החשיפה להתעללות (לפני גיל 11 שנם או בגילאי 11-17 שנים) הייתה השפעה קטנה על הקשרים הללו וכאשר זוהו הבדלים מגדריים, הקשרים היו בולטים יותר בגברים לעומת נשים.

 

החוקרים קוראים להשלים מעקב ארוך יותר במטרה לקבוע אם הקשרים הללו בולטים יותר בגיל מבוגר יותר ואם קיימים הבדלים בין גברים ונשים. מממצאים אלו יסייעו להחליט אם יש מקום לבדיקות סקר ממוקדות או התערבויות מוקדמות באלו עם היסטוריה של התעללות בילדות.

 

Journal of the American Heart Association, Dec 7, 2021

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני