חדשות

התועלת של טיפול כימו-קרינתי לפני-ניתוח בחולים עם סרטן וושט (J Clin Oncol)

16/05/2021

 

בקרב חולים עם סרטן מתקדם-מקומית נתיח בוושט או בצומת קיבה-וושט, התועלת הישרדותית של טיפול כימו-קרינתי לפני ניתוח נותרה למשך עשר שנים ויותר, כך עולה מתוצאות מחקר CROSS (Chemoradiotherapy for Esophageal Cancer Followed by Surgery Study) שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Oncology.

 

המחקר הרב-מרכזי, אקראי, החל בשנת 2004 וכלל 178 חולים שחולקו באקראי לטיפול כימו-קרינתי עם ניתוח לאחר מכן ו-188 חולים חולקו באקראי לניתוח בלבד. מניתוח הנתונים הראשון עלה כי שיעורי ההישרדות לאחר שנתיים עלו מ-50% בחולים לאחר ניתוח בלבד ל-67% בחולים שקיבלו טיפול כימו-קרינתי ניאו-אדג'וונטי. נתוני המעקב לאחר חמש שנים הדגימו תוצאות דומות לדיווח הראשוני.

 

נכון ל-31 בדצמבר, 2018, 117 מבין 178 חולים בקבוצת טיפול כימו-קרינתי וניתוח ו-144 מבין 188 חולים בזרוע הניתוח בלבד, הלכו לעולמם. חציון משך המעקב אחר השורדים עמד על 147 חודשים.

  

בקרב חולים בזרוע טיפול כימו-קרינתי תועדה הישרדות כללית טובה יותר, בהשוואה לחולים בזרוע הניתוח בלבד (יחס סיכון של 0.70, p=0.004), עם שיעורי הישרדות כוללים לאחר 10 שנים של 38% ו-25%, בהתאמה. לא תועדו הבדלים משמעותיים בין תתי-קבוצות מסוימות  בהישרדות הכוללת. כמו כן, לא הייתה העדות להשפעה תלוית-זמן של טיפול כימו-קרינתי ניאו-אדג'וונטי על ההישרדות הכוללת. ההשפעה המג'ורית של טיפול כימו-קרינתי ניאו-אדג'וונטי תועדה במהלך 5 השנים הראשונות למעקב, כאשר ההשפעה על ההישרדות הכוללת התייצבה לאחר מכן.

 

שיעורי הישנות אזורית-מקומית עמדו על 8% (15 מבין 178 חולים) בקרב אלו שקיבלו טיפול כימו-קרינתי ניאו-אדג'וונטי ועל 18% (33 מבין 188 חולים) בקרב אלו בקבוצת ניתוח בלבד (יחס סיכון של 0.39, רווח בר-סמך 95% של 0.21-0.72).

 

מקרים משולבים של הישנות מרוחקת והישנות אזורית-מקומית במקביל תועדו ב-23 מבין 178 חולים (13%) בזרוע טיפול כימו-קרינתי ניאו-אדג'וונטי וב-42 מבין 188 חולים (22%) בזרוע ניתוח בלבד (יחס סיכון של 0.43, רווח בר-סמך 95% של 0.26-0.72). עם זאת, הישנות מרוחקת בלבד תועדה בשיעורים דומים בשתי הקבוצות (כ-27.5%). הסיכון להישנות מרוחקת היה נמוך יותר עם טיפול כימו-קרינתי (יחס סיכון של 0.61, רווח בר-סמך 95% של 0.45-0.84). חציון מרווח הזמן ללא-הישנות עמד על 15.1 חודשים בזרוע טיפול כימו-קרינתי ניאו-אדג'וונטי ועל 9.0 חודשים בזרוע הניתוח בלבד.

 

תוצאות מחקר CROSS לאחר 10 שנים מעידים כי במקרים של סרטן נתיח ומתקדם-מקומית בוושט או בצומת קיבה-וושט, טיפול כימו-קרינתי קדם-ניתוחי מוביל לשיפור ארוך-טווח בהישרדות הכוללת. כמו כן, טיפול כימו-קרינתי ניאו-אדג'וונטי לא הוביל לעליה בסיכון לתמותה מסיבות אחרות.

 

J Clin Oncol 2021

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני