חדשות

טיפול מונע מקוצר ב-G-CSF יעיל במניעת חום נויטרופני בנשים עם סרטן שד (Annals of Oncology)

11/05/2020

 

חמישה ימי טיפול ב-Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) הדגימו יעילות דומה לטיפול בן 7-10 ימים במניעת חום נויטרופני על-רקע כימותרפיה בנשים עם סרטן שד בשלב מוקדם, כך עולה מתוצאות מחקר אקראי חדש שפורסמו בכתב העת Annals of Oncology.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי לא-ידוע מהו משך הטיפול האופטימאלי ב-G-CSF למניעת חום נויטרופני בנשים עם סרטן שד בשלב מוקדם, כאשר לעיתים קרובות ניתן טיפול במשך 5, 7, או 10 ימים. במחקר הנוכחי הם בחנו את חמישה ימי טיפול אינם-נחותים בהשוואה לטיפול בן 7 או 10 ימים.

 

המחקר האקראי, בתווית-פתוחה, כלל נשים עם סרטן שד בשלב מוקדם אשר קיבלו G-CSF כטיפול למניעה ראשונית של חום נויטרופני. המשתתפות חולקו באקראי לטיפול בן 5 לעומת 7 או 10 ימים ב-G-CSF בכל מחזורי הטיפול הכימותרפי. שינוי הפרוטוקול בנובמבר 2017 התיר הכללת 324 נשים נוספות, אשר חולקו באקראי לטיפול בן 5 או 7/10 ימים. התוצא העיקרי היה משלב של חום נויטרופני או אשפוז על-רקע טיפול. תוצאים משניים כללו הפחתת מינון טיפול כימותרפי, עיכוב והפסקת טיפול.

 

במסגרת המחקר טופלו 184 נשים ב-G-CSF במשך 5 ימים ו-282 נשים קיבלו את הטיפול המונע למשך 7/10 ימים.

 

מניתוח הנתונים עלה כי ההבדל בסיכון לחום נויטרופני או אשפוז על-רקע טיפול בכל מחזור עמד על 1.52%- (רווח בר-סמך 95% של 3.22%- עד 0.19%), עדות להעדר-נחיתות של טיפול בן 5 ימים לעומת טיפול במשך 7/10 ימים. ההבדל בשיעור האירועים של חום נויטרופני בכל מחזור טיפול עמד על 0.11% (רווח בר-סמך 95% של 1.05- עד 1.27), בעוד שההבדל בשיעור האשפוזים על-רקע טיפול עמד על 1.68%- (רווח בר-סמך 95% של 2.73%- עד 0.63%-).

 

השיעור הכולל של נשים עם לפחות הופעה אחת של חום נויטרופני או אשפוז על-רקע טיפול עמד על 11.8% בקרב אלו שקיבלו טיפול במשך 5 ימים ועל 14.96% בקרב אלו שטופלו במשך 7/10 ימים (הבדל בסיכון של 3.17%-, רווח בר-סמך 95% של 9.51%- עד 3.18%).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול מונע ב-G-CSF במשך 5 ימים אינו-נחות בהשוואה לטיפול במשך 7/10 ימים וממליצים לשקול את קיצור משך הטיפול, בעיקר לאור העלות והרעילות של הטיפול.

 

Annals of Oncology 2020

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני