חדשות

שכיחות גבוהה של ארוזיות של העצם בחולי גאוט (Arthritis Care Res)

28/11/2018

 

בחולים עם גאוט קיימת שכיחות גבוהה של ארוזיות של העצם, המלוות בנזק ומוגבלות בטווח הארוך. שינויים אלו נקשרו עם גורמים קליניים ספציפיים, כמו גם ממצאים אופייניים בבדיקת אולטרה-סאונד, כך מדווחים חוקרים מסין במאמר חדש, שפורסם בכתב העת Arthritis Care & Research.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע את שיעורי הימצאות, פיזור וגורמים הקשורים עם ארוזיות של העצם שזוהו בבדיקת אולטרה-סאונד בחולי גאוט. הם התבססו על בדיקות אולטרה-סאונד שבוצעו ב-980 חולי גאוט וחישבו את שיעורי הימצאות ופיזור ארוזיות של העצם. הן משתנים קליניים והן סימנים סונוגרפיים נכללו במודל סטטיסטי, במטרה לזהות גורמים הקשורים עם ארוזיות של העצם באוכלוסיה זו.

 

החוקרים מדווחים כי ב-431 מבין 980 החולים (44%) הייתה עדות לארוזיות של העצם, כאשר ב-338 חולים (78%) הייתה מעורבת של מפרק MTP (Metatarsaophalangeal) הראשון. ניתוח רב-משתני מצא כי גיל, משך גאוט, נוכחות Tophi, עדות סונוגרפית להיפרטרופיה סינוביאלית ותפליט מפרקי נקשרו כולם בקשר בלתי-תלוי עם ארוזיות של העצם.

 

מהניתוח הסטטיסטי עלה כי נוכחות Tophus הייתה הגורם המשמעותי ביותר שנקשר עם ארוזיות של העצם (יחס סיכויים של 4.2). הסיכון לארוזיות של העצם גם עלה עם עליה במספר נגעי ה-Tophi (p<0.001).

 

החוקרים כותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי בחלק גדול מחולי גאוט ישנה עדות לארוזיות של העצם, כאשר מפרק ה-MTP הראשון הוא האתר המעורב בשכיחות הגבוהה ביותר. גיל, משך גאוט, נוכחות Tophi והיפרטרופיה סינוביאלית זוהו כגורמים שנקשרו עם ארוזיות של העצם באוכלוסיה זו. עוד זוהה קשר בין מספר נגעי Tophi, אך לא עם גודלם, ובין ארוזיות של העצם בחולים אלו.

 

Arthritis Care Res 2018

 

לידיעה ב-MedPage Today

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני