חדשות

מתן משלב הורמון גדילה עם אנאלוגים של GnRH מוביל להעלאת גובה בבגרות בילדים נמוכים מאוד (J Clin Endocrinol Metab)

23/04/2019

 

שילוב הורמון גדילה עם אנאלוגים של GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone) הביא לעליה בגובה בבגרות במדגם ילדים ונערים קשים לטיפול עם קומה נמוכה על-רקע אידיופטי, כך עולה מנתונים חדשים, שפורסמו במהלך חודש מרץ בכתב העת Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון טיפול אופטימאלי בילדים לפני גיל התבגרות ובגיל ההתבגרות עם אבחנה של קומה נמוכה על-רקע אידיופטי. הם זיהו 110 בנים ו-82 בנות עם קומה נמוכה על-רקע אידיופטי, אשר נולדו בין 1985-2000 והשיגו גובה בוגר עד שנת 2018 וקיבלו טיפול במרכז הרפואי שלהם.

 

בתחילת הטיפול בהורמון גדילה, 66% מהילדים (74 בנים ו-52 בנות) היו לפני גיל התבגרות. לא זוהו מקרים של חסר הורמון גדילה במשתתפים אלו.

 

הורמון גדילה ניתן בזריקות תת-עוריות יומיות  של Recombinant Human Growth Hormone (Genotropiin, Norditropin, Biotropin). על-בסיס שיקול הדעת של האנדוקרינולוג המטפל, חלק מהחולים קיבלו גם טיפול לדיכוי התבגרות בדמות Decapeptyl (אנאלוג של GnRH).

 

מבין המשתתפים, 70% טופלו בהורמון גדילה בלבד: 71% מאלו היו לפני גיל התבגרות  (62 בנים, 33 בנות) ו-29% היו החלו התבגרות (28 בנים, 11 בנות). יתר 30% המשתתפים טופלו במשלב הורמון גדילה עם אנאלוג של GnRH: 53% היו לפני גיל התבגרות (12 בנים, 19 בנות), 47% החלו התבגרות (8 בנים, 19 בנות).

 

בקבוצת הילדים שטרם החלו התבגרות, אנאלוגים של GnRH ניתנו לילדים עם הופעה יחסית מוקדמת של התבגרות (בנים בגילאי 9.5-11 שנים; בנות בגילאי 8.5-10 שנים) ומעבר מהיר (פחות משנה) משלב טאנר 3-4. משך הטיפול הממוצע באנאלוגים של GnRH היה דומה בבנים ובבנות (2 שנים לעומת 1.8 שנים, בהתאמה).

 

בקבוצת המשתתפים לפני גיל ההתבגרות, משך ההתבגרות היה ארוך יותר משמעותית וסך הגדילה לגובה במהלך ההתבגרות היה גדול יותר משמעותית בבנים ובבנות שטופלו במשלב הורמון גדילה עם אנאלוגים של GnRH, בהשוואה לאלו שטופלו בהורמון גדילה בלבד (p<0.001).

 

בדומה, בקבוצת הילדים שהחלו התבגרות, משך ההתבגרות היה ארוך יותר משמעותית וסך הגדילה במהלך ההתבגרות היה גדול יותר משמעותית בבנים ובבנות שקיבלו את הטיפול המשולב בהורמון גדילה עם אנאלוגים של GnRH, בהשוואה לאלו שטופלו בהורמון גדילה בלבד.

 

מרבית המשתתפים במחקר, בין אם טופלו בהורמון גדילה או במשלב הורמון גדילה ואנאלוגים של GnRH, הגיעו לגובה בוגר שנפל בתוך טווח הגובה הממוצע של ההורים.

 

החוקרים כותבים בדומה למחקרים קודמים, בילדים עם קומה נמוכה על-רקע אידיופטי, משלב הורמון גדילה עם אנאלוגים של GnRH למשך 1.5-3 שנים הוביל לעליה בהיקף העליה בגדילה לגובה במהלך תקופת ההתבגרות,דרך האטת קצב הבשלת העצם ושמירה על מהירות הגדילה.

 

J Clin Endocrinol Metab. Published online March 26, 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2020 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני