HPV

חדשות

מה בין היקף מערכות היחסים במהלך החיים ואבחנת HPV במנופאוזה? (J Infect Dis)

15/12/2012

 

מאת ד"ר עמית עקירוב

 

הסיכון לרה-אקטיבציה של נגיף HPV (Human Papillomavirus) עשוי לעלות סביב גילאי 50, כאשר נשים רבות נכנסות למנופאוזה, כך מדווחים חוקרים במאמר חדש שפורסם בכתב העת Journal of Infectious Diseases.

 

הממצאים החדשים עשויים להוביל להוספת ממאירות פולשנית של צוואר הרחם בנשים לאחר מנופאוזה לרשימת המחלות העשויות להשפיע על האוכלוסיה המבוגרת.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ברחבי העולם, שכיחות HPV עולה בנשים צעירות סביב תחילת קיום יחסי מין, אך בדרום ומרכז אמריקה ובמערב אפריקה, שיא שני מופיע גם כאשר הנשים נכנסות למנופאוזה. כעת הם ביקשו לבחון את ההשערה לפיה העדר שיא שני בשכיחות HPV בקרב נשים אמריקאיות נובע מהעדר עליה משמעותית בבני זוג חדשים סביב המנופאוזה בשילוב עם סיכון נמוך לרה-אקטיבציה של HPV בגיל זה.

 

מדגם המחקר כלל 843 נשים בגילאי 35-60 שנים שעברו בדיקות גניקולוגיות שגרתיות במרפאות ברחבי בולטימור בין מרץ 2008 ועד מרץ 2011. החוקרים אספו נתונים אודות ההיסטוריה המינית של הנשים לאורך חייהן, אורח החיים המיני שלהן בהווה, היסטוריה של ממצאים חריגים בבדיקות Papanicolaou, ונתונים אחרים שנאספו באמצעות שיחות טלפון  ודגימות מצוואר הרחם לבדיקות HPV.

 

בנשים צעירות יותר נרשם מספר גבוה יותר של בני זוג עימן קיימו יחסי מין במהלך חייהם, ונשים שדיווחו על בן זוג חדש במהלך ששת החודשים האחרונים היו צעירות יותר. בנוסף, העדר פעילות מינית בששת החודשים האחרונים הייתה נפוצה יותר בקרב נשים מבוגרות (12.2% בקבוצת הנשים הצעירות בגילאי 35-39 שנים לעומת 33.33 בקבוצת הנשים בגילאי 55-60 שנים, p<0.001).

 

עם זאת, הסיכוי לאבחנת HPV בנשים שדיווחו על למעלה מחמישה בני זוג לקיום יחסי מין במהלך חייהן היה גבוה יותר בנשים בגילאי 50-60 (יחס סיכויים לכל HPV של 4.0; יחס סיכויים לזני HPV בסיכון גבוה של 13.4) בהשוואה לנשים בגילאי 35-49 שנים. אחוז הסיכון המיוחס לאוכלוסיה של HPV בעקבות קיום יחסי מין עם למעלה מחמישה בני זוג במהלך החיים עמד על 37.0% לכל זני HPV ו-28.0% לזני HPV בסיכון גבוה בקרב נשים צעירות ועל 62.3% ו-87.2% , בהתאמה, בקרב נשים מבוגרות.

 

בנשים המבוגרות במחקר, שהחלו לקיים יחסי מין בשנות השישים והשבעים של המאה הקודמת, נרשם סיכון נמוך יותר לזיהום בנגיף HPV במהלך חייהן, כפי שהשתקף במספר נמוך יותר של בני זוג במהלך חייהן. כאשר החוקרים ריבדו את מספר בני הזוג במהלך החיים כמדד להערכת הסבירות לזיהום HPV בעבר (ולכן סיכון לרה-אקטיבציה), הם מצאו כי שכיחות HPV ירדה עם הגיל רק בקרב נשים עם פחות מחמישה בני זוג במהלך חייהן. הסיכון המיוחס לאוכלוסיה עם חמישה בני זוג ומעלה במהלך החיים היה גבוה יותר בקרב נשים בגילאי 50-60 שנים, בהשוואה לנשים בגילאי 35-49 שנים.

 

J Infect Dis. Published online December 13, 2012

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני