HPV

חדשות

משרד הבריאות שינה את המלצות ועדת הסל לגבי חיסון סרטן צוואר הרחם, רגע לפני הגשתן לממשלה (הארץ)

31/12/2012

משרד הבריאות שינה את המלצות ועדת הסל לגבי חיסון הגרדיסיל, ויגיש לממשלה המלצה כללית לחיסון סרטן צוואר הרחם. ועדת הסל המליצה על חיסון הגרדיסיל של חברת MSD למניעת סרטן צוואר הרחם וקונדילומות, אך משרד הבריאות עדכן את ההמלצות כך שלא יכללו את שם החיסון. כך יתאפשר למשרד הבריאות לרכוש את החיסון המתחרה, סרווריקס של GSK, לפי ההכרעה שתינתן בדיונים בהנהלת המשרד. 

הסיבה לשינוי בהמלצה היא מכרז שפרסם המשרד לפני שהכריעה הועדה לגבי הכנסת החיסון, אז זכה חיסון הסרוויקיס שהוצע בעלות נמוכה יותר מהגרדסיל. בימים של דיוני הועדה הורידה חברת MSD את מחירו של הגרדסיל והוועדה החליטה להמליץ עליו. משרד הבריאות שינה כאמור את המלצות הועדה ומתח ביקורת על התנהלות חברת MSD.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני