HPV

חדשות

למרות התועלת של חיסון כנגד HPV שיעורי ההיענות אינם גבוהים (BMJ)

25/04/2013

 

שש שנים לאחר הקמפיין שתמך בחיסון כנגד HPV (Human Papillomavirus) נרשמה באוסטרליה ירידה של 92.6% בשיעור יבלות גניטאליות בבנות צעירות מתחת לגיל 21 שנים, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת BMJ.

 

מנתונים אודות למעלה מ-85,000 משתתפים חדשים שטופלו לראשונה בשמונה מרכזי רפואה מינית, החוקרים מצאו כי שיעור הנשים מתחת לגיל 21 שנים, שאובחנו עם יבלות גניטאליות ירד מ-11.5% בשנת 2007 ל-0.85% בשנת 2011.

 

כתוצאה מתכנית המימון של החיסונים, שיושמה בנערות אוסטרליות בגילאי בית-ספר בנות 12-13 שנים בשנת 2007, דווח רק על 13 מקרים חדשים של יבלות גניטאליות בקבוצת גיל זו בשנת 2011 (שיעור יחסי בין המצב לפני החיסון ולאחריו של 0.64, p<0.001).

 

אף אחת מ-235 הנשים המחוסנות לא אובחנו עם יבלות גניטאליות בשנת 2011 , והשיעור היה נמוך יותר גם בבנות לא-מחוסנות, בהשוואה לשיעור בשנת 2006 (7.3% לעומת 10.5%). מנתונים מוקדמים עלתה ירידה משמעותית בשיעור האבנורמליות בדרגה גבוהה בצוואר הרחם בבנות מתחת לגיל 18 שנים.

 

בקרב נשים בגילאי 21-30 שנים, ההשפעה הייתה נמוכה יותר עקב כיסוי חיסוני נמוך יותר, אך אבחנת זיהום בנגיף HPV עדיין ירדה ב-72.6%, מ-11.3% בשנת 2007 ל-3.1% בשנת 2011 (יחס שיעור לפני ואחרי חיסון של 0.81, p<0.001).

 

בגברים הטרוסקסואליים תועדה גם כן תועלת בעקבות מתן החיסון לנשים עם ירידה של 81.8% בשיעור היבלות הגניטאליות החדשות בגברים מתחת לגיל 21 שנים (ירידה מ-12.1% ל-2.2%, יחס שיעור לפני ואחרי חיסון של 0.72 (p<0.001), ונרשמה ירידה של 51.1% באלו בגילאי 21-30 שנים (ירידה מ-18.2% ל-8.9%, יחס שיעור לפני ואחרי החיסון של 0.88, p<0.001).

 

הירידה ביבלות גניטאליות בשתי קבוצות הגיל הצעירות יותר של גברים הטרוסקסואליים עשויה לנבוע מחסינות השבט (Herd Immunity), שהיא הגנה עקיפה לאנשים לא-מחוסנים כתוצאה מחשיפה מופחתת לזיהום.

 

לדברי החוקרים, החיסון כנגד HPV נפוץ מאוד באוסטרליה: בשנת 2010, 83% מבין הבנות בגילאי 12-13 שנים קיבלו מנה אחת של החיסון, 80% קיבלו שתי מנות ו-73% השלימו את שלוש מנות החיסון.

 

מנגד, שיעור החיסונים כנגד HPV בבנות אמריקאיות בגילאי בית-ספר נותר נמוך. כפי שפורסם בעבר, רק 32% מהבנות האמריקאיות בגילאי 13-17 שנים קיבלו את שלוש מנות החיסון בשנת 2010.

 

החוקרים מקווים כי יחול שיפור ברצון ההורים לעודד את חיסון ילדיהן, ולא ימתינו עד שיהיו מבוגרות מדי.

 

BMJ. Published online April 18, 2013

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני