HPV

מאמרי מערכת

פרופ בנטואיץ' (מומחה למחלות טרופיות ואיידס) במאמר דעה ב''הארץ'': לברית המילה יש חשיבות רפואית בהגנה מפני הידבקות באיידס ונגיפים נוספים

22/12/2019

במאמר שהתפרסם בסוף השבוע ב''הארץ'' טוען פרופ  בנטואיץ' , ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס בפקולטה למדעי הבריאות שבאוניברסיטת בן־גוריון בנגב, שקיימות עדויות מחקריות מוצקות לכך שלברית מילה יש חשיבות רפואית בעיקר בהפחתת הסיכון לאיידס.

במאמר מציג בנטואיץ מס' מחקרים שנערכו באפריקה אשר הצביעו על כך שאנשים שעברו ברית מילה היו בסיכון נמוך יותר ב-60% להידבקות באיידס. מחקרים אלה הובילו את ארגון הבריאות העולמי (WHO), סוכנות האו"ם למלחמה באיידס (UNAIDS) והמרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) בארה"ב, להמליץ על  ברית המילה כחלק מהתכנית הכוללת למניעת הפצת האיידס בארצות שבהן שכיחות האיידס גבוהה.

להערכת בנטואיץ' המשמעות והרלוונטיות של המחקרים שנערכו באפריקה תקפים גם למדינות מערביות.  בנטואיץ מוסיף שקיימות עדויות לכך שברית המילה עשויה להגן גם מפני וירוס הפפילומה.

 לדעת בנטואיץ' הקריאות של גורמים שונים (כמו מאמר זה שגם פורסם ב''הארץ'' ע''י נטע אחיטוב) הטוענים שאין שום תועלת בריאותית בברית מילה ושיש להפסיק מנהג זה אינן מבוססות מדעית ועלולות לגרום לנזק בריאותי.

למאמר

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני