HPV

חדשות

הקשר בין סמני HPV ובין הישרדות מבוגרים עם דיספלזיה או אדנוקרצינומה של הוושט (JAMA Network Open)

25/02/2020

 

נוכחות נגיף HPV (Human Papillomavirus) וסמני HPV בדם מלווה בהישרדות טובה יותר של מבוגרים עם מחלה על-שם בארט עם דיספלזיה בדרגה גבוהה ואדנוקרצינומה של הוושט, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת JAMA Network Open.

 

במסגרת המחקר בחנו החוקרים את הקשר בין הישרדות חולים עם דיספלזיה או אדנוקרצינומה של הוושט עם חלבוני מחזור התא הקשורים בזיהום בנגיף HPV (Retinoblastoma Protein, או pRb, ו-Cyclin D1, או CD1) וסמני עזר של ביטוי אונקוגן E6 ו-E7 (חלבון MCM2 ו-Ki-67).

 

מבין 142 משתתפים שנכללו במחקר, 37 נמצאו חיוביים לנגיף HPV ו-105 היו שליליים לנגיף. ביטוי pRb, CD1 ו-Ki-67 לא היה שונה משמעותית בין נגעים חיוביים לנגיף ונגעים שליליים ל-HPV, אך ביטוי MCM2 גבוה היה פחות נפוץ בנגעים חיוביים ל-HPV (40.5%), בהשוואה לנגעים שליליים לנגיף (66.7%).

 

החוקרים מדווחים כי כל הסמנים שנבחנו לא נקשרו לבדם עם הישרדות ללא-מחלה, ורק ביטוי נמוך של CD1 נקשר עם הישרדות כוללת טובה יותר, לאחר תקנון לערפלנים.

 

ביטוי pRb נמוך בחולים עם אדנוקרצינומה של הוושט ועדות לנגיף HPV לווה בשיעורי הישרדות ללא-מחלה שהיו גבוהים יותר משמעותית, בהשוואה לאלו ללא עדות לנגיף HPV עם ביטוי pRb גבוה, כמו גם אלו שהיו חיוביים לנגיף, עם ביטוי נמוך של CD1 או אלו שהיו חיוביים לנגיף, עם ביטוי גבוה של MCM2. רק במקרים שהיו חיוביים ל-HPV, ביטוי נמוך של CD1 נקשר עם שיפור משמעותי בהישרדות הכוללת.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי ביטוי נמוך של CD1 הינו סמן פרוגנוסטי בלתי-תלוי בחולים עם דיספלזיה בדרגה גבוהה ואדנוקרצינומה של הוושט. הם קוראים להשלים מחקרים נוספים לפני התחלת שימוש קליני ב-CD1 ונשאות HPV כחלק מהסמנים הפרוגנוסטיים בחולים אלו.

 

JAMA Network Open, online February 14, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני