HPV

חדשות

מומחים תומכים בטיפול קרינתי חד-שבועי כטיפול הסטנדרטי לסרטן שד בשלב מוקדם (Lancet)

12/01/2021

 

מתן טיפול קרינתי פעם בשבוע כחלק מהטיפול אדג'וונטי כנגד סרטן שד הדגים תוצאות דומות לטיפול קרינתי סטנדרטי במשך שלושה שבועות, כך עולה מנתוני מחקר FAST-Forward שפורסמו במהלך כנס ה-European Society for Radiology and Oncology ופורסמו בו-זמנית בכתב העת The Lancet.

 

מחקר FAST-Forward כלל 4,096 נשים שעברו ניתוח משמר שד או כריתת שד בשל סרטן שד פולשני בשלב מוקדם. המשתתפות חולקו באקראי לטיפול קרינתי אדג'וונטי לכל השד או לדופן בית החזה: 40 Gy ב-15 פרקציות לאורך 3 שבועות, 27 Gy בחמש פרקציות לאורך 5 ימים, או 26 Gy בחמש פרקציות לאורך 5 ימים.

 

חציון משך המעקב עמד על 6 שנים ושיעורי הישנות סרטן שד באותו צד לאחר 5 שנים עמדו על 2.1% עם הטיפול הסטנדרטי במינון 40 Gy, 1.7% עם טיפול במינון 27 Gy ו-1.4% עם משטר טיפול במינון 26 Gy. יחס הסיכון להישנות גידול שד באותו צד, בהשוואה לטיפול הסטנדרטי, עמד על 0.86 עם משטר טיפול במינון 27 Gy ועל 0.67 במשטר טיפול במינון 26 Gy.

 

באשר לבטיחות הטיפול, שיעור האירועים החריגים המאוחרים בשד או בדופן בית החזה (כולל עיוות השד, הקטנה של השד, אינדוקציה, טלגניאקטזיה, או בצקת) עמד לאחר חמש שנים על 10% מהנשים בקבוצת הטיפול הסטנדרטי, 15% עם טיפול במינון 27 Gy (סיכון יחסי של 1.55, p<0.001) ו-12% עם טיפול במינון 26 Gy (סיכון יחסי של 1.19, p=0.17).

 

לאורך כל משך המעקב, בנשים תועדו סיכויים גבוהים יותר משמעותית לכל האירועים החריגים המאוחרים, פרט לאי-נוחות, עם משטר טיפול במינון 27 Gy לעומת משטר טיפול סטנדרטי, בעוד שהסיכון לאינדוקציה ובצקת היה גבוה יותר משמעותית עם הטיפול במינון 26 Gy. עם זאת, השיעורים האבסולוטיים וההבדלים בסיכון בין הקבוצות היו קטנים. לדוגמא, האירוע החריג המאוחר הנפוץ ביותר עם טיפול סטנדרטי היה הקטנה של השד (5% מהחולים), לאחריו אי-נוחות (4%).

 

החוקרים הסבירו כי ממצאי המחקר העידו על העדר-נחיתות מבחינת בקרה מקומית של הגידול לאחר שני משטרי טיפול בחמש פרקציות, בהשוואה למשטר הטיפול הסטנדרטי שכלל מתן קרינה ב-15 פרקציות.

 

Lancet 2021

 

לידיעה ב-MDEdge

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני