HPV

חדשות

ירידה בשיעורי סרטן צוואר הרחם לצד עליה בממאירויות אחרות על-רקע נגיף HPV (מתוך כנס ASCO)

22/05/2021

 

מנתונים חדשים שהוצגו במהלך כנס ה-American Society of Clinical Oncology עולה כי בארצות הברית חלה ירידה בשיעורי היארעות סרטן צוואר הרחם בהיקף של כ-1% בכל שנה בין השנים 2001 עד 2017, אך במקביל נרשמה עליה בשיעורי היארעות ממאירויות אחרות על-רקע נגיף HPV (Human Papillomavirus).

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות 657,317 משתתפים בתכנית US Cancer Statistics Program.

 

במהלך השנים 2001 עד 2017 נרשמה עליה שנתית כוללת של 1.3% בשיעורי סרטן בחלל הפה והלוע, פי הטבעת, רקטום ועריה בנשים, עם עליה שנתית של 2.3% בשיעור הממאירויות הללו בגברים.

 

היארעות ממאירויות בחלל הפה והלוע עלתה ב-2.3% בכללותה, עם עליה של 2.7% בגברים ועליה של 0.7% בנשים. היארעות הממאירות הייתה גדולה יותר כמעט פי חמש בגברים לעומת נשים (8.89 לעומת 1.68 מקרים ל-100,000 אנשים באוכלוסיה).

 

בנוסף, בנשים מעל גיל 50 שנים, היארעות סרטן פי הטבעת והרקטום עלתה בשיעור של 3.5% בשנה; במקביל, היארעות סרטן צוואר הרחם ירדה ב-1.5% בכל שנה.

 

החוקרים כותבים כי העליה בהיארעות ממאירות בחלל הפה וממאירות בפי הטבעת והרקטום צפויה להימשך.

 

מגמות אלו עשויות לשקף את ההנחיות הנוכחיות לבדיקות סקר וחיסון למניעת ממאירות צוואר הרחם על-רקע נגיף HPV והעדר ההנחיות אודות בדיקות סקר וחיסון למניעת ממאירויות אחרות על-רקע HPV.

 

החוקרים מצאו עוד כי סרטן צוואר הרחם היה אחראי ל-52% מכלל הממאירויות על-רקע HPV במהלך תקופת המחקר. הירידה בהיארעות סרטן צוואר הרחם לאורך הזמן הייתה גדולה יותר בנשי בגילאי 20-24 שנים (4.6% בכל שנה), בהשוואה לאלו בגילאי 25-29 שנים (1.6%) ואלו בגילאי 30-34 שנים (1.1%).

 

החוקרים משערים כי הבדלים אלו על-רקע הגיל מרמזים להשפעה אפשרית של חיסון כנגד נגיף HPV, שיעורי חיסון גבוהים יותר בנשים צעירות יותר והנחיות ברורות אודות בדיקות סקר וחיסון.

 

חיסון גברים כנגד נגיף HPV מצוי בפיגור בהשוואה לחיסון נשים כנגד הנגיף ואין אמצעי סקירה טובים לזיהוי ממאירויות באזור הראש והצוואר.

 

המומחים מסבירים כי ממצאי המחקר מעידים על העבודה הרבה שנותרה עוד במטרה להתגבר על העליה בשיעורי היארעות ממאירויות אחרות על-רקע נגיף HPV. הם מציינים כי החיסון כנגד נגיף HPV אושר לראשונה בשנת 2006 למניעת סרטן צוואר רחם בבנות ובנשים, עם הרחבת ההתוויה לחיסון בשנת 2011 לכלול בנים בגילאי 11-12 שנים וכעת החיסון מאושר לאלו עד גיל 45 שנים. לכן, חיסון במהלך מרבית תקופת המחקר (2001-2017) לא ניתן למרבית החולים שפיתחו ממאירות ואלו שקיבלו את החיסון אינם מבוגרים דיו בכדי להיכלל באוכלוסיה שנבחנה במחקר הנוכחי.

 

מתוך כנס ASCO

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני