חדשות

תוצאות מבטיחות לטיפול אדג'וונטי שבועי ב-Cisplatin בחולים עם ממאירויות באזור הראש והצוואר (מתוך כנס ה-ASCO)

11/06/2020

 

חוקרים מיפן הציעו במהלך הכנס השנתי הווירטואלי מטעם ה-American Society of Clinical Oncology נתונים חדשים, לפיהם טיפול שבועי ב-Cisplatin עם הקרנות היה פחות רעיל בהשוואה לטיפול הניתן כל שלושה שבועות וכן הוביל לתוצאות טובות יותר בחולים לאחר ניתוח בשל קרצינומה של תאי קשקש באזור הראש והצוואר.

 

המחקר האקראי כלל חולים עם קרצינומה של תאי קשקש באזור הראש והצוואר, אשר היו כולם לאחר התערבות ניתוחית. גילאי המשתתפים היו בטווח 20-75 שנים עם מדד תפקודי של 0-1 לפי סולם ECOG, מחלה פתולוגית בשלב III/IV ועדות למעורבות מיקרוסקופית של השוליים ו/או התפשטות מעבר לקשריות.

 

המשתתפים חולקו באקראי לטיפול ב-Cisplatin במינון 100 מ"ג/מ"ר, אשר ניתן כל שלושה שבועות, או טיפול במינון 40 מ"ג/מ"ר כל שבוע, אשר ניתן עם 33 פרקציות של טיפול קרינתי במינון 66 Gy.

 

בניתוח לפי כוונה לטפל נכללו 132 חולים שקיבלו טיפול קרינתי עם טיפול ב-Cisplatin כל שלושה שבועות ו-129 חולים תחת טיפול קרינתי וטיפול ב-Cisplatin כל שבוע, בעוד שניתוח הבטיחות לפי-פרוטוקול כלל 129 ו-122 חולים, בהתאמה.

 

הגיל החציוני של המשתתפים במחקר עמד על 61 ו-62 שנים ו-110 חולים בשתי קבוצות הטיפול היו גברים. למרות שתועד פיזור דומה של האתרים הראשוניים ושל גורמי סיכון גבוה בשתי הקבוצות, שיעור גבוה יותר של חולים בקבוצת הטיפול השבועי אובחנו עם מחלה בשלב פתולוגי של T2, בהשוואה לאלו שקיבלו את הטיפול כל שלושה שבועות.

 

החוקרים מדווחים כי לאחר חציון מעקב של 2.2 שנין, שיעורי ההישרדות לאחר שלוש שנים עמדו על 71.6% בקבוצת הטיפול השבועי ועל 59.1% בקבוצת הטיפול אחת לשלושה שבועות (יחס סיכון של 0.69). מניתוח הנתונים עלה כי טיפול שבועי ב-Cisplatin היה לא-נחות בהשוואה לטיפול שניתן כל שלושה שבועות וועדת המעקב המליצה על הפסקה מוקדמת של המחקר.

 

החוקרים מדווחים עוד כי שיעורי ההישרדות ללא-הישנות לאחר שלוש שנים היו גבוהים יותר עם טיפול שבועי, בהשוואה לטיפול אחת לשלושה שבועות (64.5% לעומת 53.0%; יחס סיכון של 0.71).

 

שיעורי ההישרדות ללא-הישנות מקומית לאחר 3 שנים היו גם כן טובים יותר עם טיפול שבועי, עם שיעורים של 69.6% בקבוצת הטיפול השבועי ושל 59.5% בקרב אלו שקיבלו טיפול אחת לשלושה שבועות (יחס סיכון של 0.73).

 

מהנתונים עולים הבדלים בהיארעות רעילות המטולוגית בין שתי הקבוצות, כאשר פחות חולים בקבוצת הטיפול השבועי פיתחו נויטרופניה בדרגה 3/4, בהשוואה לאלו תחת משטר טיפול אחת לשלושה שבועות; עם זאת, היו יותר מקרים של תרומבוציטופניה בכל דרגה בקבוצת החולים שקיבלו טיפול שבועי.  משטר הטיפול השבועי גם הדגים רעילות פחותה בהערכת אירועים חריגים לא-המטולוגיים, עם מספר קטן יותר של מקרים של דיספגיה, בחילות, היפונתרמיה, ליקוי כלייתי וליקוי שמיעה, בהשוואה למשטר טיפול אחת לשלושה שבועות.

 

לדברי החוקרים, אעפ"י שטיפול קרינתי עם Cisplatin כל שלושה שבועות הינו הטיפול הסטנדרטי במקרים של קרצינומה באזור הראש והצוואר לאחר התערבות ניתוחית, ישנן חששות בנוגע לטיפול זה, כאשר 40% מהחולים לא משלימים את שלושת מחזורי הטיפול.  מצד שני, טיפול שבועי משמש באופן נרחב, אם כי העדויות אינן כה מוצקות, ולמשטר זה מספר יתרונות, כולל העובדה שניתן לתת את הטיפול באופן אמבולטורי והטיפול פחות רעיל.

 

מתוך כנס ה-ASCO

 

לידיעה במדסקייפ

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני