חדשות

השפעות טיפול אינטנסיבי לאיזון לחץ הדם על אורתוסטטיזם (Annals of Internal Medicine)

13/09/2020

 

במאמר שפורסם בכתב העת Annals of Internal Medicine מדווחים חוקרים על תוצאות סקירה שיטתית ומטה-אנליזה, מהן עולה כי טיפול אינטנסיבי לאיזון לחץ הדם מפחית את הסיכון לתת לחץ דם אורתוסטטי.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את השפעות טיפול אינטנסיבי להפחתת לחץ הדם על תת לחץ דם אורתוסטטי במבוגרים עם יתר לחץ דם. הם ערכו חיפוש במאגרי MEDLINE, EMBASE ו-Cochrane CENTRAL לזיהוי מחקרים אקראיים להערכת טיפול תרופתי לאיזון לחץ דם, אשר כללו למעלה מ-500 מבוגרים עם יתר לחץ דם או לחץ דם מוגבר, שארכו 6 חודשים ומעלה.

 

תת לחץ דם אורתוסטטי הוגדר כירידה של 20 מ"מ כספית ומעלה בלחץ הדם הסיסטולי או ירידה של לפחות 10 מ"מ כספית בלחץ הדם הדיאסטולי לאחר שינוי תנוחה מישיבה לעמידה.

 

חמישה מחקרים בחנו יעדי טיפול לאיזון לחץ דם ו-4 בחנו תכשירים פעילים לעומת פלסבו. מחקרים להערכת יעדי טיפול לאיזון לחץ דם כללו 18,466 משתתפים עם 127,882 ביקורי מעקב. המחקרים היו בתווית-פתוחה, עם הטרוגניות מינימאלית של ההשפעות בין המחקרים.

 

טיפול אינטנסיבי לאיזון לחץ הדם הפחית את הסיכון לאורתוסטטיזם (יחס סיכויים של 0.93, רווח בר-סמך 95% של 0.86-0.99). ההשפעות לא היו שונות בין חולים עם או ללא תת לחץ דם אורתוסטטי טרם ההקצאה האקראית. הממצאים נותרו זהים בניתוח נוסף שכלל 4 מחקרים מבוקרי-פלסבו נוספים.

 

לאור ממצאי המחקר, החוקרים כותבים כי תת לחץ דם אורתוסטטי, לפני או במהלך טיפול אינטנסיבי יותר לאיזון לחץ הדם, אינו צריך לשמש כסיבה להימנעות מהטיפול לאיזון לחץ הדם.

 

Annals of Internal Medicine 2020

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני