IBD

חדשות

היענות נמוכה לחיסונים ובדיקות סקר מומלצות בקרב ילדים עם מחלת מעי דלקתית (Inflamm Bowel Dis)

24/11/2019

 

בניגוד להנחיות הקליניות, ילדים עם מחלת מעי דלקתית לעיתים קרובות אינם מקבלים את החיסונים המומלצים ואינם משלימים את בדיקות הסקר הנדרשות טרם התחלת טיפול ביולוגי, כך עולה מתוצאות מחקר חדש מאירופה, שפורסמו בכתב העת Inflammatory Bowel Diseases.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את החיסונים, המצב החיסוני והטיפולים בילדים עם מחלת מעי דלקתית, אשר אובחנו לפני ואחרי יוני 2012, כאשר התייחסות מטעם ה-European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition התמקדה בסיכון ומניעת זיהומים בילדים עם מחלת מעי דלקתית.

 

החוקרים בחנו את הנתונים אודות 430 ילדים ב-13 מרכזים באירופה. כמחציתם אובחנו לפני יוני 2012 וכמחציתם אובחנו מאוחר יותר. בשתי הקבוצות, הגיל החציוני בעת האבחנה עמד על כ-12 שנים, כמחצית היו בנים.

 

מהנתונים עולה כי שיעורי החיסון בעת האבחנה היו לא משביעי רצון בהערכת חיסון כנגד חצבת, חזרת ואדמה (89.3%), Hemophilus influenza (81.9%), Meningococcus C (23.5%), אבעבועות רוח (18.4%), דלקת ריאות (18.6%), HPV (5.9%) ונגיף רוטה (1.9%).

 

רק 8.8% מהילדים קיבלו את כל החיסונים. מבין הילדים שלא חוסנו באופן מלא, חיסונים ספציפיים הומלצו ל-79 ילדים (20.1%), ללא הבדלים בין הקבוצות (22.7% מאלו לפני 2012 ו-17.3% מאלו לאחר מכן).

 

חיסונים שהושלמו בילדים אלו כללו חיסון כנגד דלקת ריאות (98.7%), Meningococcus C (72.1%), אבעבועות רוח (69.6%), HBV (50.6%), חצבת-חזרת-אדמת (36.7%), HPV (25.3%), נגיף רוטה (6.3%), דיפתריה-טטנוס-שעלת (1.2%) ופוליו (1.2%).

 

רק 28.6% מהילדים קיבלו את החיסונים השנתיים כנגד שפעת.

 

הסיבות לאי קבלת חיסון כללו צורך בטיפול מיידי לדיכוי חיסוני (27.8%), סירוב ההורים (7.7%), עלויות החיסון (1.6%), או שהסיבה לא הייתה ידועה (49.2%).

 

בעת התחלת טיפול לדיכוי חיסוני, 22% מהילדים נבדקו להערכת זיהום קודם ב-EBV, כאשר 96.2% מאלו שלא נדבקו בנגיף בעבר החלו טיפול ב-Azathioprine, ללא הבדל בין הקבוצות.

 

בדיקות סקר לשחפת לטנטית לפני התחלת טיפול ביולוגי בוצעו ב-92.1%; עם זאת, תועדו תשע גישות סקירה שונות.

 

החוקרים כותבים כי על-בסיס תוצאות המחקר, ההשפעה הכוללת של ההנחיות הנוכחיות על חיסונים והערכת מצב חיסוני בילדים עם מחלת מעי דלקתית אינה משביעת רצון ונדרשים מאמצים נוספים במטרה לשפר את יישום ההמלצות לאוכלוסיה זו.

 

Inflamm Bowel Dis 2019

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני