IBD

חדשות

עדויות חדשות תומכות ביעילות Infliximab בילדים עם מחלת קרוהן בדרגה מתונה-עד-חמורה (Gut)

11/01/2021

 

בילדים ומתבגרים עם אבחנה חדשה של מחלת קרוהן בדרגה מתונה-עד-חמורה תתכן תועלת מטיפול מוקדם ב-Infliximab (רמיקד), כך עולה מתוצאות מחקר חדש מהולנד שפורסמו בכתב העת Gut.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי במבוגרים עם מחלת קרוהן, הוכח כי טיפול ב-Infliximab עשוי להביא לשינוי המהלך הטבעי של המחלה, עם הפחתת סיבוכי מחלה. בילדים, הטיפול ב-Infliximab נשמר לרוב למקרים עמידים לטיפול בקורטיקוסטרואידים וטיפול אימונו-מודולטורי, למרות ההשפעה השלילית קורטיקוסטרואידים על הגדילה והתפתחות בילדים ומתבגרים.

 

המחקר בתווית-פתוחה כלל 100 ילדים עם אבחנה חדשה של מחלת קרוהן, אשר לא קיבלו טיפול קודם למחלת המעי. מחצית מהילדים חולקו לטיפול שכלל חמישה עירויים של Infliximab במינון 5 מ"ג/ק"ג בשבוע 0, 2, 6, 14 ו-22, ומחצית מהילדים חולקו לטיפול סטנדרטי שכלל הזנה אנטרלית בלבד או פרדניזולון פומי (1 מ"ג/ק"ג, מינון מקסימאלי של 40 מ"ג).

 

לאחר 10 שבועות, שיעור גבוה יותר של ילדים שטופלו ב-Infliximab כקו-טיפול ראשון, בהשוואה לאלו בקבוצת הטיפול הסטנדרטי, השיגו הפוגה קלינית (59% לעומת 34%, P=0.021) ואנדוסקופיה (59% לעומת 17%, p=0.001). לאחר 52 שבועות, שיעור החולים בהפוגה קלינית לא היה שונה משמעותית בין הקבוצות.

 

עם זאת, ב-19 מבין 46 ילדים שטופלו ב-Infliximab כקו-טיפול ראשון תועדה הפוגה קלינית תחת טיפול מונותרפי ב-Azathioprine, ללא צורך במתן קורטיקוסטרואידים או תכשירים ביולוגיים נוספים, זאת בהשוואה ל-7 מבין 48 ילדים (15%) בקבוצת הטיפול הסטנדרטי (p=0.004).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעידים כי תתכן תועלת לטיפול קו-ראשון ב-Infliximab בילדים ומתבגרים עם אבחנה של מחלת קרוהן בדרגה מתונה-עד-חמורה.

 

Gut, online December 31, 2020

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני