IBD

חדשות

הקשר בין מחלת הירשפרונג למחלות מעי דלקתיות (The Journal of Pediatrics)

20/02/2021

מחקר שפורסם ב-The Journal of Pediatrics בחן את הקשר בין מחלת הירשפרונג למחלות מעי דלקתיות. המחקר הראה סיכון מוגבר להתפתחות מחלת מעי דלקתית בקרב חולי מחלת הירשפרונג ומצא כי בקרב אוכלוסיית חולי מחלות המעי הדלקתיות, יש שיעור גבוה יותר של מטופלים שאובחנו בעברם כחולי מחלת הירשפרונג.

מטרת המחקר הייתה לקבוע את השכיחות של מחלת מעי דלקתית (IBD) בקרב אנשים עם מחלת הירשפרונג (HD) במאגרי נתונים מבוססי אוכלוסייה משלושה מחוזות קנדיים. המחקר כלל שני תתי מחקרים שבחן שאלה זו. במחקר הראשון, נבדקה השכיחות של מקרי ה-IBD בקבוצה של ילדים עם HD בהשוואה לילדים ללא HD. במחקר השני נבדקה השכיחות של HD שאובחן בעבר בקרב מטופלים עם IBD, בהשוואה לשכיחות של HD בקרב קבוצת ביקורת תואמת.

המחקר הראשון הראה שמתוך 716 ילדים שאובחנו עם HD, 18 מטופלים (2.5%) פיתחו בסופו של דבר IBD (168.8 ל-100,000 PYs), בהשוואה ל-7,109 מתוך 3,377,394 ילדים ללא HD (0.2%, 14.2 ל-100,000 PYs). 77.8% ממקרי ה-IBD שאובחנו בקבוצת ה-HD היו גברים ויחס שיעורי ההיארעות היה 11.9 (רווח בר סמך של 95% - 7.5-18.8). המחקר השני הראה כי יחס הסיכויים לאבחנה בעבר של HD בקרב מטופלי IBD בהשוואה לקבוצת הביקורת היה 74.9 (רווח בר סמך של 95% - 17.1-328.7) בקבוצה שנבדקה במחוז אלברטה ו-23.8 (רווח בר סמך של 95% - 4.6-123) בקבוצה שנבדקה במחוז מניטובה. מחלת קרוהן הייתה שכיחה יותר לאחר אבחנה בעבר של HD בהשוואה לקוליטיס כיבית.

המחקר הראה כי IBD עשויה להופיע בלמעלה מ-2% מחולי HD וכי HD שכיח יותר בקרב גברים. בנוסף, המחקר הראה כי IBD שכיחה הרבה יותר לאחר אבחנה של HD בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.
לכתבה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני