IBD

חדשות

יעילות טיפול ב-Ustekinumab בחולים עם קוליטיס כיבית באוכלוסיה הכללית (Crohn's and Colitis 360)

22/02/2021

 

היעילות של טיפול ב- Ustekinumab(סטלרה) כנגד קוליטיס כיבית בתנאי עולם-אמיתי טובה לפחות כמו במחקרים הקליניים שהובילו לאישור הטיפול, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Crohn's and Colitis 360.

 

החוקרים בחנו באופן רטרוספקטיבי את היעילות של Ustekinumab ב-66 חולים עם קוליטיס כיבית פעילה בדרגה בינונית-עד-חמורה, אשר טופלו ב- Ustekinumab. המחקר נערך בין השנים 2016 עד 2020 והתמקד בחולים אשר מיצו אפשרויות טיפול אחרות, כולל חולים בהם השימוש בתרופה ניתן מעבר להתוויות המקובלות טרם אישורן ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקאי בשנת 2019.

 

החוקרים מדווחים כי מרבית החולים (92%) נחשפו בעבר לטיפול ביולוגי או ל-Tofacitinib. חלק גדול מהם טופלו במעכבי TNF או Vedolizumab וקיבלו תרופות אחרות. למעלה משליש טופלו בסטרואידים בעת התחלת טיפול ב- Ustekinumab, נקודה בה חציון משך אבחנת קוליטיס כיבית עמד על 6 שנים. מרבית החולים אובחנו עם קוליטיס נרחבת או קוליטיס בצד שמאל.

 

לאחר שלושה חודשים, 43% מבין 47 החולים עם נתונים זמינים השיגו את התוצא העיקרי של הפוגה קלינית. לאחר 12 חודשים, שיעור זה עמד על 45% מבין 20 חולים עם נתונים זמינים בנקודת זמן זו.

 

מבין 12 חולים עם קולונוסקופיה זמינה לאחר 12 חודשים, שישה חולים היו בהפוגה אנדוסקופית ובארבעה הייתה עדות לריפוי הרירית.

 

למרות שארבעה חולים פיתחו אירועים חריגים חמורים שהובילו לאשפוז, פרופיל הסיכון של הטיפול היה חיובי ולא תועדו מחלות ממאירות או מקרי תמותה במהלך המעקב.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי במדגם זה של חולים עם קוליטיס כיבית עמידה לטיפול ביולוגי, הטיפול ב- Ustekinumab הוביל להפוגה בקרוב למחצית מהמטופלים לאחר 12 חודשים.

 

Crohn's and Colitis 360, online February 6, 2021

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני