IBD

חדשות

תוצאות מבטיחות ל-Tofacitinib בחולים עם קוליטיס כיבית לאחר כישלון מעכבי TNF (מתוך Clin Gastroenterol Hepatol)

13/03/2021

 

הטיפול ב- Tofacitinib(קסלג'אנז) נמצא יעיל בחולים עם קוליטיס כיבית בדרגה בינונית-עד-חמורה, גם באלו שבעבר לא הגיבו לטיפול במעכבי TNF (Tumor Necrosis Factor), כך עולה מניתוח פוסט-הוק של נתוני מחקרים קודמים, שפורסם בכתב העת Clinical Gastroenterology and Hepatology.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי Tofacitinib הינו טיפול פומי המבוסס על עיכוב Janus Kinase ומשמש לטיפול בחולים עם קוליטיס כיבית. כעת הם ביקשו לבחון את הנתונים אודות היעילות והבטיחות של Tofacitinib במינון 5 או 10 מ"ג, פעמיים ביום, בחולים עם קוליטיס כיבית.

 

היעילות נבחנה על-סמך נתונים ממחקרי OCTAVE Induction 1 & 2, שכלל 1,139 חולים, ממחקר OCTAVE Sustain להערכת טיפול אחזקה ב-593 חולים ומתת-קבוצה של 59 חולים ממחקר OCTAVE Open. הבטיחות של הטיפול נבחנה על-סמך נתונים ממחקרים קודמים, אשר כללו 541 חולים ללא היסטוריה של כישלון מעכב TNF ו-583 חולים עם היסטוריה של כישלון מעכב TNF.

 

מהנתונים עולה כי ל- Tofacitinib יעילות גדולה יותר מפלסבו, ללא תלות בהיסטוריה של כישלון טיפול קודם במעכב TNF. בשני מחקרים, שיעור זיהומי הרפס זוסטר היו גבוהים יותר מספרית בקרב מטופלים ב- Tofacitinibעם היסטוריה של כישלון טיפול במעכבי TNF, בהשוואה לחולים ללא היסטוריה של כישלון טיפול במעכבי TNF.

 

העלאת מינון Tofacitinib מ-5 מ"ג ל-10 מ"ג פעמיים ביום לרוב הובילה להשבת התגובה הקלינית במרבית החולים.

 

שיעורי מקרי הרפס זוסטר, הן זיהומים חמורים והן זיהומים לא-חמורים, היו גבוהים יותר מספרית בתת-קבוצה של החולים בהם הועלה מינון הטיפול ב- Tofacitinib, בהשוואה לכלל המדגם.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי הטיפול ב- Tofacitinib היה יעיל בחולים עם קוליטיס כיבית, ללא תלות בהיסטוריה של כישלון קודם של טיפול במעכבי TNF. מקרי הרפס זוסטר היו נפוצים יותר מספרית בחולים לאחר כישלון טיפול במעכבי TNF.

 

Clin Gastroenterol Hepatol 2021

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני