IBD

חדשות

עדויות חדשות מצביעות על עדיפות Ustekinumab לעומת Vedolizumab כנגד מחלת קרוהן עמידה לטיפול (מתוך כנס ה-DDW)

24/05/2021

 

מנתוני מחקר רטרוספקטיבי שהוצגו במהלך הכנס השנתי מטעם ה-Digestive Disease Week עולה כי Ustekinumab (סטלרה) נמצא עדיף על Vedolizumab (אנטיביו) במספר מדדים להערכת תגובה והפוגה בחולים עם מחלת קרוהן, אשר לא הגיבו לטיפול במעכבי TNF.

 

החוקרים ערכו את מחקר VENUS להערכת תוצאות הטיפול ב-Ustekinumab ו-Vedolizumab. שני תכשירים ביולוגיים המאושרים לשימוש במחלת קרוהן ובעלי מנגנון פעולה שונה מזה של מעכבי TNF.

 

מדגם המחקר כלל 312 מבוגרים עם מחלת קרוהן משני מדגמי חולים בצרפת. כל המשתתפים לא הגיבו לטיפול קודם בלפחות תכשיר אחד ממשפחת מעכבי TNF. הניתוח הרטרוספקטיבי כלל 224 חולים שטופלו ב-Ustekinumab ו-88 חולים שטופלו ב-Vedolizumab בין יולי 2014 ועד מאי 2020. שתי הקבוצות היו דומות על-בסיס ניתוח מותאם.

 

התוצא העיקרי של המחקר היה הפוגה ללא קורטיקוסטרואידים, אשר הוגדרה בנוכחות מדד Crohn's Disease Activity Index של פחות מ-150 לאחר 54 שבועות. הם גם בחנו את שיעור החולים שהשיגו הפוגה עמוקה לאחר 14 שבועות, אשר הוגדרה בנוכחות הפוגה ללא קורטיקוסטרואידים ורמות Calprotectin של מתחת ל-100 מיקרוגרם/גרם.

 

שיעור החולים שענו על התוצא העיקרי של הפוגה קלינית ללא קורטיקוסטרואידים לאחר 54 שבועות היה גבוה יותר בקבוצת הטיפול ב-Ustekinumab, בהשוואה לשיעור החולים שהשיגו יעד זה עם טיפול ב-Vedolizumab (51% לעומת 41%, בהתאמה).

 

שיעורי הפוגה עמוקה עמדו על 26% מהמטופלים ב-Ustekinumab, בהשוואה ל-4% בלבד מהמטופלים ב-Vedolizumab.

 

מניתוח מרווח הזמן עד להגברת הטיפול התרופתי עלה כי בחולים שטופלו ב-Vedolizumab תועד סיכוי גבוה יותר להגברת טיפול, בהשוואה לחולים שטופלו ב-Ustekinumab (יחס סיכון של 1.35). יתרה מזאת, באלו שטופלו ב-Vedolizumab תועד סיכון גבוה יותר להפסקת הטיפול התרופתי עקב כישלון טיפול (יחס סיכון של 1.53).

 

החוקרים לא זיהו תתי-קבוצות בהן Vedolizumab היה יעיל יותר מ-Ustekinumab. מנגד, הטיפול ב-Ustekinumab היה יעיל יותר מ-Vedolizumab בחמש קבוצות, כולל חולים שלא נטלו טיפול בסטרואידים בתחילת הדרך, אלו ללא ניתוח קודם לכריתת מעי, חולים עם פנוטיפ ללא-סיבוכים, חולים ללא מעורבות מערכת עיכול עליונה וחולים בגילאי 35 שנים ומעלה.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי Ustekinumab יעיל יותר משמעותית ל-Vedolizumab להשגת יעילות מוקדמת וארוכת-טווח בחולים עם מחלת קרוהן שלא הגיבו לטיפול במעכבי TNF. עם זאת, הם קוראים להשלים מחקר אקראי ומבוקר להשוואה בין התרופות.

 

מתוך כנס ה-DDW

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני