IBD

חדשות

השמנה אינה מעלה את הסיכון לזיהום חמור בחולים עם מחלת מעי דלקתית תחת טיפול ביולוגי (Clinical and Translational Gastroenterology)

30/07/2021

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת Clinical and Translational Gastroenterology עולה כי השמנה אינה מלווה בסיכון מוגבר לזיהום חמור בחולים עם מחלת מעי דלקתית תחת טיפול ביולוגי.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי השמנה מלווה בסיכון מוגבר לסיבוכים בחולים עם מחלת מעי דלקתית וכן נקשרה עם תגובה מופחתת לטיפול תרופתי, בפרט בתכשירים ביולוגיים, לצד סיכוי נמוך יותר להשגת הפוגה אנדוסקופית.

 

החוקרים השלימו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי, שכלל 5,987 חולים עם מחלת מעי דלקתית תחת טיפול במעכבי TNF (4,881 חולים), או Vedolizumab (1,106 חולים), במטרה לקבוע את הקשר בין השמנה (8.8% מהחולים), טיפול בתרופות ביולוגיות והסיכון לזיהום חמור. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת הסיכון בחולים עם השמנה לעומת אלו ללא-השמנה.

 

לאורך מעקב של 7,115 שנות-אדם, 520 חולים פיתחו זיהומים חמורים, כולל אלח-דם, כמו גם זיהומים במערכת העיכול ובריאות. הסיכון לזיהום חמור היה דומה בקרב חולים בשתי הקבוצות (8.8% לעומת 8.5%, בהתאמה) ולאחר תקנון למשתנים שונים, לא תועדה קורלציה בין השמנה ובין סיכון מוגבר לזיהומים (יחס סיכון מתוקן של 0.74, רווח בר-סמך 95% של 0.55-1.01). מנגד, החוקרים מדווחים כי גיל מתקדם, מחלות רקע רבות, חשיפה לאחרונה לסטרואידים, שימוש באופיאטים וביקורים בחדרי מיון לוו בסיכון מוגבר לזיהום חמור.

 

לאור העליה בשכיחות השמנה, וההשפעה השלילית של השמנה על התגובה לטיפול ויעילותו, חולים עם השמנה תחת טיפול ביולוגי אינם בסיכון מוגבר לזיהומים חמורים, בדומה לחולים ללא השמנה. לאור זאת, תרופות אלו בטוחות לשימוש בחולים עם השמנה ומחלת מעי דלקתית, גם כאשר נדרש מתן מינונים גבוהים בהתאם לצורך להשגת יעילות טיפול.

 

Clinical and Translational Gastroenterology 2021

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני