IBD

חדשות

שילוב מחלת כבד שומני עם יתר לחץ דם אינו מעלה את הסיכון לתמותה קרדיווסקולארית (Scand J Gastroenterol)

14/09/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Scandinavian Journal of Gastroenterology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי שילוב מחלת כבד שומני ויתר לחץ דם אינו מלווה בעליה בתמותה קרדיווסקולארית בגברים ללא סוכרת.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי הקשר בין יתר לחץ דם ומחלת כבד שומני עדיין אינו מובן היטב.

 

מדגם המחקר כלל 1,569 גברים מפינלנד בגיל העמידה, ללא אבחנה של סוכרת, אשר היו במעקב לאורך 34 שנים. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת ההשפעות של מחלת כבד שומני ויתר לחץ דם, ביחד ולחוד, על תמותה מכל-סיבה ותמותה קרדיווסקולארית, לאחר תקנון לגיל, מדד מסת גוף, עישון ואלכוהול.

 

שילוב מחלת כבד שומני ויתר לחץ דם תועד ב-8.54% מהגברים. החוקרים כותבים כי אבחנה של יתר לחץ דם לוותה בעליה בסיכון לתמותה מכל-סיבה ותמותה קרדיווסקולארית. עוד עולה מהנתונים כי מחלת כבד שומני לוותה בסיכון מוגבר לתמותה שאינה עקב מחלות לב וכלי דם, קשר אשר לא תואר עם יתר לחץ דם.

 

הממצאים מצביעים על אינטראקציה שלילית בין מחלת כבד שומני ויתר לחץ דם בכל הנוגע לסיכון לתמותה קרדיווסקולארית, אינטראקציה אשר תוארה לאחר ניתוחים סטטיסטיים שונים. לאור זאת, הם ממליצים לתקנן למחלת כבד שומני או יתר לחץ דם כאשר בוחנים את ההשפעה של אחד מהמצבים הללו על תמותה או מחלות לב וכלי דם בגברים בגיל העמידה.

 

החוקרים מדגישים כי מדובר בממצאים מוקדמים בנוגע לקשר בין יתר לחץ דם וכבד שומני והסיכון לתמותה קרדיווסקולארית, אך בשלב זה אין מקום לשינוי ההמלצות לטיפול על-סמך תוצאות אלו בלבד.

 

Scand J Gastroenterol 2021

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני