IBD

חדשות

יוגורט המכיל פרוביוטיקה מגן מפני שינויים במיקרוביום על-רקע טיפול אנטיביוטי (Nutrients)

27/09/2021

 

יוגורט המכיל Bifidobacterium animalis subsp. Lactis BB-12 (BB-12) עשוי להגן מפני שינויים בהרכב המיקרוביום במערכת העיכול, העלולים להוביל להופעת שלשול משנית לטיפול אנטיביוטי, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Nutrients.

 

במסגרת המחקר חולקו באקראי 42 חולים לקבלת טיפול באוגמנטין למשך 7 ימים עם יוגורט המכיל BB-12 ו-20 ביקורות צרכו יוגורט ללא הפרוביוטיקה. בתחילת המחקר ולאחר 7, 14, 21 ו-30 ימים, החוקרים מדדו את הרמות בצואה של חומצות שומן קצרות-שרשרת והרכב החיידקים.

 

מהנתונים עולה כ בשתי הקבוצות תועד דיכוי רמות אצטט בצואה עם טיפול אנטיביוטי. לאחר הפסקת הטיפול האנטיביוטי, בקבוצת ההתערבות תועדה עליה ברמות אצטט בצואה לאורך תקופת המחקר, כאשר הערכים שבו לרמות הבסיס לאחר 30 ימים. עם זאת, רמות אצטט בקבוצת הביקורת נותרו מדוכאות.

 

החוקרים מדווחים כי לאחר שבעה ימים, טיפול אנטיביוטי הפחית את מגוון החיידקים במיקרוביום מערכת העיכול בכלל המשתתפים במחקר. יתרה מזאת, השינוי בקבוצת הביקורת היה גדול יותר ולאורך פרק זמן ארוך יותר בזרוע הטיפול הפרוביוטי, ממצאים העולים בקנה אחד עם ההשערה כי BB-12 שיפר את התאוששות המיקרוביום לאחר טיפול אנטיביוטי.

 

ממצאי המחקר מעידים כי השימוש בתכשיר פרוביוטי מוכח היטב עשוי להביא לשינויים משמעותיים בחומצות שומן קצרות-שרשרת ובמיקרוביום.

 

Nutrients 2021

 

לידיעה ב-Healio

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני