IBD

חדשות

הארכת משך הטיפול במעכבי TNF מלווה בתועלת ממושכת בחולים עם מחלת מעי דלקתית (Alimentary Pharmacology & Therapeutics)

30/09/2021

 

שיעורי אובדן התגובה לטיפול בתרופות ממשפחת מעכבי TNF (Tumor Necrosis Factor-Alpha) בקרב חולים עם מחלת מעי דלקתית היו נמוכים יותר לאחר שנתיים של טיפול בתרופות אלו, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו בכתב העת Alimentary Pharmacology & Therapeutics.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי תרופות ממשפחת מעכבי TNF משמשות באופן נרחב כטיפול אחזקה בחולים עם מחלת מעי דלקתית. לאחר השראת הפוגה, הסיכון לאובדן התגובה לטיפול בתרופות אלו נע סביב 13-21% לכל שנות-מטופל. בפועל, הטיפול במעכבי TNF ניתן לעיתים קרובות לפרק זמן ארוך הרבה יותר, עם תוצאות טובות בטווח הארוך.

 

הערכת היעילות ארוכת הטווח של הטיפול במעכבי TNF עשויה לסייע בקביעת המאזן בין התועלת של טיפול ממושך אל מול הסיכונים של זיהומים וממאירויות, כמו גם עלויות הטיפול.

 

במטרה לקבוע את הקשר בין אובדן תגובה לטיפול ובין משך הטיפול במעכבי TNF, החוקרים בחנו באופן רטרוספקטיבי את הנתונים אודות 708 חולים (גיל ממוצע של 26.1 שנים; 53.4% נשים) עם מחלת קרוהן (532 חולים) או קוליטיס כיבית (176 חולים) אשר קיבלו טיפול אחזקה למשך לפחות ארבעה חודשים.

 

תוצאי הסיום של המחקר כללו היארעות אובדן תגובה למעכבי TNF, שיעורי הפסקת הטיפול במעכבי TNF והעלאת מינון הטיפול. ניתוח סטטיסטי שימש להערכת גורמים המנבאים אובדן תגובה לטיפול במעכבי TNF.

 

מדגם המחקר כלל 844 אירועי טיפול ומעקב לאורך 2,270 שנות-מטופל במהלכו שיעורי הפסקת טיפול עקב אובדן תגובה לטיפול התרופתי עמדו על 25% מאירועי טיפול עם עדות לנוגדנים כנגד התרופה ב-31.3%. בהשוואה לשנה הראשונה של הטיפול, שיעורי היארעות אובדן תגובה לטיפול ירדו בלמעלה מפי שלוש לאחר השנה הרביעית לטיפול (17.2% לשנת-מטופל, לעומת 4.8% לשנת-מטופל) עם היארעות כוללת של אובדן תגובה לטיפול של 9.3% לשנת-מטופל.

 

שיעורי הפסקת טיפול (28.6% לעומת 14% לשנת-מטופל) והעלאת מינון (38% לעומת 6.8% לשנת-מטופל) ירדו גם כן מהשנה הראשונה עד לאחר השנה הרביעית.

 

בעוד שתרופות אימונו-מודולטוריות הגנו מפני אובדן תגובה ונוגדנים כנגד התרופה (יחס סיכון מתוקן של 0.42, רווח בר-סמך 95% של 0.24-0.74), אבחנה של קוליטיס כיבית (יחס סיכון של 1.53, רווח בר-סמך 95% של 1.1-2.15) ניבאה אובדן תגובה כמו גם סטריקטורות או מחלה חודרנית (יחס סיכון מתוקן של 1.68, רווח בר-סמך 95% של 1.15-2.46) ומין זכר (יחס סיכון מתוקן של 0.55, רווח בר-סמך 95% של 0.38-0.78) בקרב חולים עם מחלת קרוהן.

 

מכלול אפשרויות הטיפול בחולים עם מחלת מעי דלקתית גדל במהירות עם חלופות למעכבי TNF, כולל תרופות ביולוגיות ממשפחות אחרות ומולקולות קטנות. מאחר ומדובר במחלה כרונית, מעבר להערכת התגובה הראשונית לטיפול חשוב לבחון את התוצאות בטווח הארוך. ממצאי המחקר הנוכחי מבוססים על נתונים לאורך תשע שני המעידים כי בחולים תחת טיפול ארוך-טווח במעכבי TNF הטיפול יעיל ונסבל היטב.

 

Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2021

 

לידיעה ב-Healio

                                                                                                                      

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני