IBD

חדשות

הערכת היעילות והבטיחות של מעכבי PARP כטיפול יחיד כנגד סרטן שחלות (Front Oncol)

15/12/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת Frontiers in Oncology מדווחים חוקרים על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי טיפול אחזקה ב-Olaparib (לינפארזה) ו-Niraparib (זג'ולה) עשוי להאריך משמעותית את ההישרדות הכוללת של נשים עם סרטן שחלות ומוטאציות BRCA. יתרה מזאת, טיפול אחזקה במעכבי PARP בלבד עשוי להביא להארכת הישרדות ללא-התקדמות ללא תלות במוטאציות BRCA.

 

על-רקע מגפת הקורונה ביקשו החוקרים לבחון תכניות טיפול נוחות, בטוחות ויעילות לנשים עם סרטן שחלות חוזר והתמקדו בתרופות ממשפחת מעכבי PARP (כולל Olaparib, Niraparib ו-Rucaparib) בלבד כטיפול אחזקה כנגד סרטן שחלות חוזר ורגיש לפלטינום.

 

החוקרים ערכו חיפוש במספר מאגרים אלקטרוניים לזיהוי מחקרים אקראיים ומבוקרים להערכת טיפול אחזקה במעכבי PARP כנגד סרטן שחלות חוזר, אשר פורסמו לפני יוני 2021. התוצאים העיקריים כללו את ההישרדות הכוללת והישרדות ללא-התקדמות. תוצאים משניים כללו אירועים חריגים בדרגה 3-4.

 

הסקירה כללה 1,390 נשים, כאשר מניתוח הנתונים עלה כי בהשוואה לפלסבו, Olaparib ו-Niraparib הדגימו תועלת משמעותית בנשים עם מוטאציות BRCA והפחיתו בהתאמה את הסיכון לתמותה בהיקף של 31% (יחס סיכון של 0.69, רווח בר-סמך 95% של 0.53-0.90) ו-34% (יחס סיכון של 0.66, רווח בר-סמך 95% של 0.44-0.99).

 

עוד עולה מהנתונים כי Olaparib, Niraparib ו-Rucaparib היו כולן יעילות יותר בהארכת הישרדות ללא-התקדמות בנשים עם סרטן שחלות חוזר. שלוש התכשירים ממשפחת מעכבי PARP הובילו לעליה במספר אירועים חריגים בדרגה 3-4 בנשים עם הישנות סרטן שחלות, בהשוואה לפלסבו.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול ביתי פומי במעכבי PARP עשוי לספק אפשרות טיפול בטוחה ויעילה בתקופה של מגפה ומהווה גישה נוחה, בטוחה ויעילה לטיפול בנשים אלו על-רקע מגפת הקורונה.

 

Front Oncol. 2021 Nov 24

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני