IBD

חדשות

טיפול ניאו-אדג'וונטי ב-Docetaxel משפר הישרדות כוללת בחולים עם ממאירות וושט מתקדמת-מקומית (מתוך כנס ה-Gastrointestinal Cancers Symposium)

24/01/2022

 

הוספת Docetaxel לטיפול ניאו-אדג'וונטי ב-Cisplatin ו-5-FU הובילה להארכה משמעותית של ההישרדות הכוללת של חולים עם סרטן תאי קשקש של הוושט מתקדם-מקומית, כך עולה מתוצאות מחקר בשלב 3 שפורסמו במהלך כנס ה-Gastrointestinal Cancers Symposium. מנגד, החוקרים לא זיהו תועלת משמעותית להוספת טיפול קרינתי ל-Cisplatin ו-5-FU בחולים אלו.

 

המחקר כלל 601 חולים (גיל חציוני של 65 שנים, 88.2% גברים) עם סרטן תאי קשקש של הוושט בשלב IB, II, או III. המשתתפים חולקו באקראי לאחד משלושה משטרי טיפול: 1) טיפול ניאו-אדג'וונטי במשלב CF (Cisplatin עם 5-FU) (199 חולים); 2) משלב Docetaxel עם CF (202 חולים); או 3) משלב CF עם טיפול קרינתי (200 חולים).

 

ההישרדות הכוללת הייתה התוצא העיקרי של המחקר; תוצאי סיום משניים כללו הישרדות ללא-התקדמות; אחוז כריתה R0 ותגובה אובייקטיבית לפי טיפול ניאו-אדג'וונטי, תגובה פתולוגית מלאה ובטיחות הטיפול.

 

מהנתונים עולה כי חציון ההישרדות הכוללת עמד על 4.6 שנים עם משטר CF, טרם נקבע עם משלב CF עם Docetaxel ועמד על 6 שנים עם CF בשילוב עם קרינה. בהשוואה למשטר CF, בחולים שטופלו גם ב-Docetaxel תועד שיפור משמעותי בהישרדות הכוללת (שיעורי הישרדות לאחר שלוש שנים של 72.1% לעומת 62.6%; יחס סיכון של 0.68, רווח בר-סמך 95% של 0.5-0.92), אך ללא הבדל מובהק סטטיסטית עם משלב CF עם טיפול קרינתי (שיעורי הישרדות לאחר 3 שנים של 68.3% לעומת 62.6%; יחס סיכון של 0.84, רווח בר-סמך 95% של 0.63-1.12).

 

החוקרים מצאו עוד כי חציון הישרדות ללא-התקדמות היה ארוך יותר עם משלב CF ו-Docetaxel (טרם נקבע) לעומת משלב CF בלבד (2.7 שנים) או CF עם טפול קרינתי (5.3 שנים), וכן שיעורי הישרדות ללא-התקדמות היו גבוהים יותר לאחר 3 שנים (61.8%, 47.7% ו-58.5%, בהתאמה). בזרוע הטיפול במשלב CF עם טיפול קרינתי תועד שיעור גבוה יותר של כריתת R0, בהשוואה למשלב CF עם Docetaxel ו-CF בלבד, עם שיעור גבוה יותר של תגובה פתולוגית מלאה (36.7% לעומת 18.6% לעומת 2.2%, בהתאמה).

 

מהנתונים עולה שיעור גבוה יותר של חום נויטרופני בקרב חולים בזרוע CF עם Docetaxel לעומת CF בלבד ו-CF עם טיפול קרינתי (16.4% לעומת 1% לעומת 4.7%, בהתאמה), בעוד שדלקת וושט הייתה נפוצה יותר עם משלב CF עם טיפול קרינתי (8.9%) בהשוואה למשלב CF עם Docetaxel או CF בלבד (1% בכל קבוצה).

 

היקף מקרי התמותה על-רקע הטיפול עמד על שלושה מקרים (1.5%) בזרוע CF בלבד, ארבעה מקרים (2%) בזרוע CF עם Docetaxel ושני מקרים (1%) עם משלב CF עם טיפול קרינתי.

 

החוקרים כותבים כי טיפול ניאו-אדג'וונטי אינטנסיבי לא השפיע על הבטיחות ולא הוביל לעליה בשיעורי תמותה לאחר-ניתוח.

 

ממצאי המחקר מעידים כי טיפול ניאו-אדג'וונטי במשלב Docetaxel עם Cisplatin ו-5-FU מוביל לשיפור משמעותי בהישרדות הכוללת של חולים עם ממאירות קשקשית מתקדמת-מקומית של הוושט, עם רעילות סבירה, ולכן משלב זה מהווה את הטיפול הסטנדרטי החדש בחולים אלו.

 

מתוך כנס ה-Gastrointestinal Cancers Symposium

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני