IBS

מאמרי מערכת

הגבלת פרוקטוז בתזונה מקלה תסמיני IBS בחולים עם אי סבילות לפרוקטוז (מתוך J Clin Gastroenterol)/מאת סיגל פרישמן עורכת מדור תזונה

14/02/2008

מחקר חדש מראה, כי הגבלת פרוקטוז בתזונה משפרת תסמינים בחולים עם תסמונת המעי הרגיז, המראים אי סבילות לפרוקטוז.

החוקרים מסבירים, כי לא ברור האם אי סבילות לפרוקטוז גורמת לתסמינים בתסמונת המעי הרגיז (IBS-irritable bowel syndrome). לכן, הם בדקו במחקרם את הימצאותה של אי סבילות לפרוקטוז בחולים עם IBS, ואת התוצאה ארוכת הטווח של תזונה עם הגבלת פרוקטוז.

במסגרת המחקר, 209 חולים עם חשד ל-IBS הוערכו רטרוספקטיבית לתחלואה אורגנית. חולים עם IBS (Rome II) ותבחין נשיפה חיובי לפרוקטוז קיבלו הנחיות בנוגע לתזונה דלת פרוקטוז, כאשר לאחר שנה, נעשתה הערכה של התסמינים, ההיענות והשפעות השינוי בתזונה ובסגנון החיים באמצעות ראיון מובנה.

החוקרים מדווחים, כי 80 חולים (m/f = 26/54) מילאו אחר קריטריוני Rome II. מתוכם, 31 (38%) היו עם תבחין נשיפה חיובי. מתוך ה-31, 26 (84%) עברו הערכה במסגרת המעקב (ממוצע 13 חודשים), ומתוכם 14 (53%) הראו היענות לתזונה, עם היענות ממוצעת של 71%.

 

נמצא, כי בקבוצת החולים עם ההיענות הטובה חל שיפור בכאב, בגיהוקים, בנפיחות, במלאות, בקשיי העיכול ובשלשולים. מתוך 26 החולים, 12 (46%) הראו היענות ירודה, ותסמיניהם לא השתנו, למעט השיהוקים. עפ"י הדיווח, ההשפעה הממוצעת על סגנון החיים בקבוצת ההיענות הגבוהה לעומת ההיענות הנמוכה הייתה 2.93 לעומת 2.57.

לסיום, מסכמים החוקרים ואומרים, כי כשליש מהחולים עם חשד ל-IBS הראו אי סבילות לפרוקטוז. בנוכחות היענות טובה, תזונה דלת פרוקטוז הביאה לשיפור בתסמינים למרות השפעה מתונה על סגנון החיים. חוסר היענות, לעומת זאת, היה קשור בתסמינים ממושכים. אם כך, הם מוסיפים, אי סבילות לפרוקטוז הינה חלק נוסף בפאזל הסבוך של IBS, שעשוי להגיב לשינוי תזונתי.

J Clin Gastroenterol 2008

 

הערכת עורכת מדור תזונה: במחקר שבוצע במשך שנתיים (98-99) במחלקה לרפואה פנימית באוניברסיטת אייווה, נבדקו 183 חולים עם IBS ע"י מבחן נשיפה לאי סבילות לפרוקטוז. מתוך 183 נבדקים- 134 (70%) נמצאו כסובלים מאי סבילות לפרוקטוז.

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני