IBS

חדשות

לחץ מעלה רגישות ויסרלית בחולי IBS

03/01/2005

לחץ אקוטי כנראה מעורר עצבוב אוטונומי אפרנטי ספציפי לקיבה בחולי תסמונת המעי הרגיז (IBS) ובנבדקי בקרה בריאים. עם זאת, החוקרים מדווחים כי רק חולי IBS הראו תחושה ויסרלית גבוהה.

לחץ הוא גורם חשוב ל-IBS. עם זאת, עדיין לא ידוע אם שינויים הקשורים בלחץ בתיפקוד הקיבה מתווכים ע"י עצבוב אוטונומי אפרנטי ספציפי לקיבה.

החוקרים בדקו את השפעת לחץ פיזי ופסיכולוגי חריף על עצבוב אוטונומי ורגישות ויסרלית ב-24 חולי IBS עם עצירות פרה-דומיננטית וב-12 נבדקים בריאים.

תפיסה בסיסית של לחץ היתה גבוהה יותר בקרב חולי IBS. במהלך לחץ פיזי, זרימת דם במוקוזה הרקטלית, מדד לעצבוב קיבה, ירדה ב-29.6% בחולי IBS וב-28.7% בנבדקי הביקורת. במהלך לחץ פסיכולוגי, הירידה היתה 24.4% ו-23.5% בהתאמה.

במהלך לחץ פיזי, חולי IBS חוו ירידה בסף תפיסה רקטלית בהשוואה לנבדקי הביקורת (23.2% לעומת 0.6%) וכן ירידה בסף כאב רקטלי (27% לעומת 1.3%).

במהלך לחץ פסיכולוגי, לחולי IBS היה סף נמוך של תפיסה רקטלית (19.4% לעומת 8%) וכאב רקטלי (28.4% לעומת 3.4%). כן היה להם סף תפיסה אנאלית גבוה במהלך לחץ פסיכולוגי ופיזי.

רגישות ויסרלית אך לא רגישות סומטית גבוהה יותר בחולי IBS בתגובה ללחץ. זה כתוצאה ממעורבות מכניזמים רגולטורים שונים, מרכזיים או פריפריים.

Gastroenterology 2004;127:1695-1703

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני