IBS

חדשות

אקופונטורה לתסמונת המעי הרגיז (World J Gastroenterol)

13/08/2005

תסמונת המעי הרגיז (IBS) היא הפרעה נפוצה וחולים רבים מתקשים להקל על הסימפטומים באמצעות תרופות קונבנציונליות. המחקר בדק את ההנחה כי אקופונטורה יעילה במרבית מחולים אלו.

במחקר פרוספקטיבי זה 60 חולים עם IBS קיבלו אקופונטורה או דמה. התוצאה העיקרית היתה ירידה בסימפטומים לאחר 13 שבועות. הצפייה הקודמת היתה תגובה של 30% פלצבו ו-70% לאקופונטורה.

החולים בשתי הקבוצות השתפרו משמעותית במהלך המחקר. היה הבדל מספרי קטן אך לא משמעותי סטטיסטית בין אחוז התגובה בחולים שקיבלו אקופונטורה (40.7%) לעומת אלו שקיבלו דמה (31.2%). מספר תוצאות משניות היו לטובת הטיפול הפעיל, אך מדד לשיפור סימפטומים בכל דרגה היה תכוף יותר בקבוצת הדמה (65.6% לעומת 59.2%). לא היתה משמעותיות סטטיסטית לאף אחד מהקריטריונים.

החוקרים הסיקו כי אקופונטורה סינית מסורתית אינה יעילה באופן יחסי בחוילם עם תסמונת המעי הרגיז, טנראה כי שיעור ההשפעה אינו מספיק להצדיק השקעה בטיפולי אקופונטורה.

World J Gastroenterol  2005
July 14;11(26):4040-4044

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני