IBS

חדשות

צריכת מזון אולטרה-מעובד מלווה בסיכון מוגבר לתסמונת מעי רגיז (Am J Gastroenterol)

23/07/2018

 

מנתונים תצפיתיים שפורסמו במהלך חודש יוני בכתב העת American Journal of Gastroenterology עולה קשר בין צריכת מזון אולטרה-מעובד ובין סיכון מוגבר לתסמונת מעי רגיז.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מזון אולטרה-מעובד הוא לרוב זול יותר, משווק בצורה נרחבת, מוכן לאכילה, עם חיי מדף ארוכים. יתרה מזאת, מזונות אלו מהווים את החלק העיקרי מהאספקה של סופרים ולכן זמינים מאוד.

 

החוקרים מצרפת בחנו את הנתונים ממחקר NutriNet-Sante Study, שנועד לבחון את הקשר בין תזונה ובין המצב הבריאותי. הם זיהו נתונים תזונתיים אודות 33,343 מבין למעלה מ-160,000 משתתפים במחקר. מרבית המשתתפים במחקר היו נשים (76.4%), הגיל הממוצע של המשתתפים עמד על 50.4 שנים.

 

בממוצע, מזון אולטרה-מעובד היה אחראי ל-16% מצריכת המזון היומית במשקל, מקביל ל-33% מסך הצריכה האנרגטית בכל יום. גורמים שנקשרו בקשר מובהק עם צריכה זו כללו גיל צעיר יותר, רמת הכנסה נמוכה והיקף פעילות גופנית קטן יותר. תוצאות דומות תועדו בהערכת צריכת מזון אולטרה-מעובד כאחוז מסך הצריכה האנרגטית.

 

בסך הכול, 3,516 משתתפים דיווחו על אבחנה של תסמונת מעי רגיז (10.5%). לאחר תקנון, החוקרים זיהו קשר בין שיעור גדול יותר של מזון אולטרה-מעובד בדיאטה ובין שיעורי הימצאות גבוהים יותר של תסמונת מעי רגיז. בהשוואת החמישון העליון אל מול התחתון, יחס הסיכויים המתוקן עמד על 1.25.

 

עוד מדווחים החוקרים כי למרות שערפלנים שונים נלקחו בחשבון בניתוח רב-משתני, לאור האופי התצפיתי של המחקר, הם לא יכולים לשלול את האפשרות כי ישנם ערפלנים נוספים שלא נלקחו בחשבון.

 

Am J Gastroenterol 2018

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני