חדשות

משטר טיפול ללא-כימותרפיה עשוי לשפר הישרדות חולים עם מזותליומה (מתוך כנס ה-WCLC)

11/08/2020

 

משטר טיפול משולב, אשר אינו כולל מתן כימותרפיה, הוביל לשיפור משמעותי בהישרדות הכוללת של חולים עם מזותליומה ממארת ולא-נתיחה של קרום הריאה, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו במהלך כנס ה-World Conference on Lung Cancer.

 

במסגרת המחקר הרב-מרכזי חולקו באקראי 605 חולים עם מזותליומה לא-נתיחה, אשר לא קיבלו טיפול קודם, לקבוצת טיפול אימונותרפי משולב ב-Nivolumab (אופדיבו) עם Ipilimumab (יירבוי), או לטיפול מבוסס-פלטינום (Cisplatin או Carboplatin עם Pemetrexed). הטיפול נמשך עד להתקדמות מחלה או התפתחות רעילות בלתי-מתקבלת על הדעת, או עד לטיפול מקסימאלי בן שנתיים בזרוע הטיפול האימונותרפי.

 

התוצא העיקרי היה הישרדות כוללת ותוצאים משניים עיקריים כללו את שיעורי התגובה האובייקטיבית, שיעורי בקרת מחלה, הישרדות ללא-התקדמות וביטוי PD-L1 כסמן מנבא.

 

חציון גיל המשתתפים במחקר עמד על 69 שנים, 57% מהמשתתפים היו מעשנים בהווה או בעבר.

 

המחקר הסתיים לאחר ניתוח ביניים שתוכנן מראש להערכת התוצאות, כאשר החוקרים זיהו תועלת משמעותית מבחינת ההישרדות הכללית בזרוע הטיפול האימונותרפי. מנתוני ההישרדות הכוללים לאחר שנה אחת עלו שיעורי הישרדות של 68% בקבוצת הטיפול האימונותרפי, בהשוואה ל-58% עם טיפול כימותרפי, כאשר לאחר שנתיים, שיעורי ההישרדות הכוללים עמדו על 41% ו-27%, בהתאמה.

 

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי לזרוע הטיפול האימונותרפי המשולב הייתה תועלת כמעט בכל תתי הקבוצות שנבחנו, ולא זוהתה קבוצה בה היה יתרון הישרדותי לטיפול כימותרפי.

 

שתי גישות הטיפול הובילו להישרדות כוללת דומה בקבוצה הקטנה של חולים עם ביטוי PD-L1 של פחות מ-1% (17.3 לעומת 16.5 חודשים). מנגד, בחולים עם גידולים חיוביים ל-PD-L1 תועד חציון הישרדות כולל של 18.0 ו-13.3 חודשים עם טיפול אימונותרפי וטיפול כימותרפי, בהתאמה. מניתוח הנתונים עלה כי שיעורי ההישרדות הכוללים לאחר שנה ושנתיים עמדו על 70% לעומת 55% ו-41% לעומת 28%, בהתאמה.

 

לא תועדו הבדלים בחציון ההישרדות ללא-התקדמות בין זרועות הטיפול (6.8 חודשים לעומת 7.2 חודשים עם טיפול אימונותרפי, לעומת טיפול כימותרפי).

 

אירועים חריגים היו דומים בין שתי הקבוצות, כולל אירועים חריגים בכל-דרגה (80% עם טיפול אימונותרפי ו-82% עם טיפול כימותרפי) ואירועים חריגים בדרגה 3-4 (30% לעומת 32%, בהתאמה). אירועים חריגים חמורים היו נפוצים יותר עם טיפול אימונותרפי (21% לעומת 8% בכל הדרגות; 15% לעומת 6% בדרגות 3/4).

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בחולים עם מזותליומה ממארת ולא-נתיחה של קרום הריאה קיים יתרון הישרדותי לטיפול אימונותרפי משולב ב-Nivolumab עם Ipilimumab, ללא מתן כימותרפיה.

 

מתוך כנס ה-WCLC

 

לידיעה ב-MedPage Today

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני