חדשות

טיפול בגידול סרטני על ידי תרופה להורדת לחץ דם? (Molecular Targets and Cancer Therapeutics)

24/10/2020

מחקר חדש שהוצג ב-32nd EORTC-NCI-AACR Symposium on Molecular Targets and Cancer Therapeutics בדק את השפעתם של תרופות להורדת ל"ד על תגובת מטופלים לטיפולים אימיונותרפיים. במחקר נבדקו מטופלים שמקבלים מעכבי PD-1/PD-L1 ומטופלים בנוסף גם בחוסמי הקולטן לאנגיוטנסיןII . המחקר מצא שלמטופלים אלו יש תגובה משופרת לטיפולים האימיונותרפיים, וכן הם בעלי נתוני הישרדות גבוהים יותר מאשר מטופלים שנוטלים מעכבי ACE להורדת ל"ד או לא נותנים תרופות להורדת ל"ד כלל.

מחקר חדש בדק האם חוסמי הקולטן לאנגיוטנסיןII  (angiotensin receptor II blockers-ARBs), המשמשים בעיקר לטיפול ביתר לחץ דם, יכולים לשפר את התגובה לטיפולים אימיונותרפיים המכוונים כנגד PD-1  ו-PD-L1. במחקר נאסף מידע הודות 597 מטופלים, אשר כולם טופלו על ידי מעכבי PD-1/PD-L1. 71 מהמטופלים במחקר טופלו גם ב-ARBs, 82 טופלו במעכבי ACE ו-444 לא טופלו באף אחת מהתרופות הללו.

אחוזי התגובה האובייקטיבים (objective response rates-ORR) לקבוצת המטופלים ב-ARBs היו 33.8%, לעומת 19.5 לקבוצה שטופלה במעכבי ACE ו-17% למטופלים שלא טופלו באף אחת מהתרופות (רמת מובהקות 0.001). כמו כן, אחוזי התגובה המלאה (complete response rates) היו 11.3%, 3.7% ו-3.1%, בהתאמה (רמת מובהקות 0.002).

בניתוח רגרסיה רב-משתני המותאם לגיל, מין, BMI, סוג גידול וטיפולים נוספים שניתנו, ה-ORR ואחוזי התגובה המלאה במתן ARBs נשמרו (רמת מובהקות 0.039 ו- 0.002, בהתאמה), ואילו לא היה שיפור משמעותי במדדים במתן מעכבי ACE. תקופת ההישרדות הכוללת הממוצעת הייתה 35.2 חודשים עבור מטופלים שטופלו ב-ARBs, 26.2 חודשים עבור מטופלים שטופלו במעכבי ACE ו- 18.8 חודשים עבור מטופלים שלא טופלו באף אחת מהתרופות. אחוזי ההישרדות למשך תקופה של 3 שנים היו 48.1%, 37.2% ו- 31.5%, בהתאמה, כאשר ההפרש בין קבוצת המטופלים שטופלו ב-ARBs ובין קבוצת המטופלים שלא טופלו בתרופות להורדת ל"ד היה משמעותי (רמת מובהקות 0.0078).

כותבי המחקר הסבירו כי מנגנון אפשרי לתופעה הוא היכולת של אנגיוטנסין II להעלות את רמת ה-VEGF ו-TGF-β כאשר הוא נקשר לקולטןAT1  אך בעל השפעה הפוכה כאשר נקשר לקולטןAT2 . מעכבי ACE מונעים את ההמרה של אנגיוטנסין I לאנגיוטנסין II, והתוצאה היא שהתרופות חוסמות בעקיפין גם את קולטני AT1 וגם AT2. לעומת זאת, ARBs חוסמים רק את קולטן AT1 ולא משפיעים על קולטן ה- AT2.

לכתבה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני