חדשות

היעילות והבטיחות של משלב מעכבי PD-1/PD-L1 עם CTLA-4 וטיפולים אחרים כנגד סרטן ריאות (European Journal of Hospital Pharmacy)

30/09/2021

 

במאמר שפורסם בכתב העת European Journal of Hospital Pharmacy מדווחים חוקרים מסין על תוצאות מחקר חדש, מהן עולה כי משלב מעכבי PD-1/PD-L1 עם מעכבי CTLA-4, עם או ללא טיפולים אחרים, עשוי להביא לשיפור שיעורי תגובה אובייקטיבית, הישרדות כוללת ושיעורי תגובה ללא-התקדמות מחלה בחולים עם סרטן ריאות מתקדם או גרורתי, אך זאת לצד היארעות גבוהה של אירועים חריגים.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את היעילות והבטיחות של מעכבי PD-1/PD-L1 עם מעכבי CTLA-4, עם או בלי טיפולים אחרים, בחולים עם סרטן ריאות מתקדם. לצורך כך, הם השלימו חיפוש במאגרים ממוחשבים לזיהוי מחקרים אקראיים ומבוקרים שבחנו את הטיפול בתכשירים אלו בחולים עם סרטן ריאות וחישבו את שיעורי תגובה אובייקטיבית, ההישרדות כוללת, הישרדות ללא-התקדמות מחלה ואירועים חריגים על-רקע חיסוני.

 

הסקירה כללה שישה מחקרים, אשר כללו הערכה של ארבעה מעכבי בקרה חיסונית (Nivolumab, Pembrolizumab, Durvalumab, או Tremelimumab). משלב מעכבי בקרה חיסונית, עם או ללא טיפולים אחרים כנגד סרטן ריאות מתקדם, הדגים שיפור משמעותי בשיעורי תגובה אובייקטיבית (סיכון יחסי של 1.49, P=0.007), הישרדות כוללת (יחס סיכון של 0.72, p<0.00001) והישרדות ללא-התקדמות (יחס סיכון של 0.72, p<0.00001).

 

מניתוח לפי תתי-קבוצות עלו תוצאות דומות, אבל בתת-קבוצה של חולים עם ביטוי PD-L1 קטן מ-1% (יחס סיכון של 0.88, p=0.15) לא תועדה השפעה מובהקת סטטיסטית.

 

היארעות אירועים חריגים בדרגה 3 ומעלה הייתה נמוכה יותר בהשוואה לזרוע הביקורת (סיכון יחסי של 0.90, p=0.09), אך ההבדל לא היה מובהק סטטיסטית.

 

ממצאי המחקר תומכים בתועלת של משלב PD-1/PD-L1 עם מעכבי CTLA-4 לשיפור שיעורי תגובה והישרדות חולים עם סרטן ריאות מתקדם או גרורתי.

 

European Journal of Hospital Pharmacy, Sep 08, 2021

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני