חדשות

טיפול קרינתי לפני טיפול אימונותרפי אינו משפיע על התוצאות בחולים עם סרטן כליה גרורתי (מתוך כנס ה-International Kidney Cancer Symposium)

09/11/2021

 

טיפול קרינתי לפני משלב אימונותרפי לא השפיע על התוצאות הקליניות בחולים עם סרטן כליה גרורתי וגרורות לעצמות, כך עולה מתוצאות מחקר חדש שפורסמו במהלך כנס ה-International Kidney Cancer Symposium.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי מחקרים קודמים הדגימו תוצאות גרועות יותר בקרב חולים עם סרטן כליה גרורתי וגרורות לעצמות. יש עדויות המעידות על קשר סינרגיסטי אפשרי בין טיפול קרינתי ואימונותרפי.

 

החוקרים השלימו מחקרה רטרוספקטיבי שכלל 28 חולים עם סרטן כליה גרורתי ופיזור גרמי, אשר קיבלו טיפול משולב המבוסס על אימונותרפיה. במסגרת המחקר הם השוו את התוצאות בחולים שקיבלו טיפול קרינתי בששת החודשים שקדמו לטיפול קרינתי (12 חולים) לעומת אלו שלא קיבלו טיפול קרינתי לפני הטיפול האי מונותרפי (16 חולים).

 

הקבוצות היו דומות בכל הנוגע לגיל (חציון, 56 שנים לעומת 57 שנים), היסטולוגיה (Clear Cell, 83% לעומת 81%), מדד International Metastatic RCC Database Consortium Risk (סיכון בינוני/גרוע, 91.6% לעומת 87.5%, בהתאמה) וקבלת טיפול סיסטמי קודם (25% בכל קבוצה).

 

מבין אלו לאחר טיפול קרינתי קודם, 9 חולים (75%) קיבלו טיפול ב-Ipilimumab עם Nivolumab, שני חולים טופלו במשלב Pembrolizumab עם Axitinib וחולה אחד טופל ב-Avelumab עם Axitinib. בקרב אלו שלא קיבלו טיפול קרינתי, 8 חולים (50%) קיבלו טיפול במשלב Ipilimumab עם Nivolumab ושמונה חולים (50%) טופלו במשלב Pembrolizumab עם Axitinib.

 

שיעור גבוה יותר של חולים שלא קיבלו טיפול קרינתי עברו קודם לכן כריתת כליה חלקית (81% לעומת 42%, בהתאמה).

 

החוקרים מדווחים על שיעורי תגובה דומים בין אלו ללא טיפול קרינתי ואלו שקיבלו טיפול קרינתי (19% לעומת 17%, בהתאמה; יחס סיכויים של 0.87, רווח בר-סמך 95% של 0.12-6.21).

 

מהנתונים עולה כי אין הבדלים מג'וריים בחציון הישרדות ללא-התקדמות (3.5 חודשים לעומת 2.8 חודשים; יחס סיכון של 1.05; רווח בר-סמך 95% של 0.40-2.3) או חציון הישרדות כוללת (18.8 חודשים לעומת חציון טרם נקבע; יחס סיכון של 0.2; רווח בר-סמך 95% של 0.03-1.62) בין אלו שלא קיבלו טיפול קרינתי ואלו שקיבלו טיפול קרינתי.

 

החוקרים קוראים להשלים מחקרים נוספים במטרה לבחון את החשיבות של טיפול קרינתי לפני טיפול אימונותרפי.

 

מתוך כנס ה-International Kidney Cancer Symposium

 

לידיעה ב-Healio

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני