חדשות

סיכום פעילות שנת 2020 בתחום השתלות איברים מצביע על ירידה נמוכה יחסית של 8%-10% בכמות ההשתלות בהשוואה ל-30%-50% במדינות מערביות אחרות

13/01/2021

הודעת  המרכז הארצי להשתלות איברים

השנה הייתה מאתגרת גם בתחום השתלות האיברים.

שמרנו על 60%  שעורי הסכמה של משפחות לתרום איברים, והצלחנו לבלום ירידה משמעותית במספר התורמים הנפטרים, כפי שקרה במדינות המערביות.

בהשוואה למדינות מערביות אחרות בהן נצפתה ירידה הייתה של 30-50% במערך התרומות, בישראל הייתה ירידה ממוצעת של 8-10 אחוז. למרות הסגרים המשיכו מתאמות ההשתלה והרופאים העוסקים בהשתלות לעבוד כבימי שגרה. הירידה נבעה מגורמים אובייקטיבים רלבנטיים לתקופת הסגר כמו מוות מוחי בחולי קורונה שלא מאפשר תרומה, עצירת ניתוחים אלקטיביים, ירידה בקורבנות תאונות דרכים ועוד.

למרות המצב המאתגר:

תרומות איברים

. שעורי הסכמות לתרומה מנפטר נותרו יציבים - 60% זהים לאלו של שנת 2019

פוטנציאל התורמים ירידה קלה של 13% בלבד

מספר ההסכמות לתרומה – ירד ב- 8.8% בלבד

רשימת ממתינים ארצית להשתלות מנפטר

עליה במספר הממתינים להשתלה ב 10%- מ 1153- ל- 1265

ממתינים חדשים  שהצטרפו  - 736 בדומה למספר ב- 2019 ,  ואלו מהווים 58% מהרשימה. 

פטירות ממתינים 63 בשנה לעומת 50 בשנת 2019

העלייה במספר הממתינים מקורה בירידה שחלה השנה במספר ההשתלות.

 נתוני השתלות בהשוואה לשנת 0202

מכל תורם נפטר מתבצעות לרוב מספר השתלות, ולכן עם הירידה במספר התורמים חלה ירידה גם במספר ההשתלות.

השתלות כליה: ירידה של 23%

השתלות כבד- ירידה של 16%

השתלות לב- ירידה של 2%

השתלת ראות: ירידה של 35.0%

קרניות(בעיקר מתורמים לאחר דם לב):

640 ב- 2020 לעומת 785 בשנת 2019 . ממחצית מרץ נעצרו התרומות וחודשו רק ביוני כשהתאפשרה בדיקת קורונה מהירה. במקביל, הממתינים להשתלה חששו להגיע לבית החולים להשתלה וויתרו (בעצם דחו) את ההשתלה.

עליה במספר התורמים החיים

עליה של 10% במספר התורמים החיים

עלייה של 48% במספר תורמי הכליה האלטרואיסטים- שתרמו לאדם שאינם מכירים מ - 127 בשנת 2019 ל - 188 בשנת 2020 . ואילו בתרומות בתוך המשפחה חלה ירידה של 29% מ- 121 ב- 2019 ל-. 85 ב- 2020

בד בבד ובאפן מפתיע, ולמרות הפסקת פעילות יזומה למשך 6 שבועות בתקופת הסגר הראשון חלה עליה בהשתלות כליה מתורמים חיים. מרבית התרומות הגיעו מתורמים אלטרואיסטים שבאו לתרום לאדם שאינם מכירים. רבים מהם ציינו כי מותו של הרב הבר מקורונה בסוף אפריל, היווה את הטריגר עבורם לממש חלום ישן, או להפוך למעשה - מחשבה שקיננה בם שנים אחדות.

עליה של 58% בניתוחי השתלות מוצלבות בקרב זוגות שלא נמצאה בתוכם התאמה

46 השתלות כליה מתורמים חיים בוצעו באמצעות הפעלת מאגר ארצי ובינלאומי להשתלות כליה בין זוגות ללא התאמה, ובזכות תורמים אלטרואיסטים של המרכז להשתלות שהוכנסו למאגר הארצי כדי לייצר יותר אפשרויות להתאמה. במצבים אלה, התורם מכלל הזוגות, "שנותר ללא נתרם", תרם לחולה מהרשימה הארצית. בזכות 84 תורמים אלטרואיסטים מהמרכז להשתלות התבצעו השנה 11 השתלות בשתי שרשראות נפרדות, שבאמת מהם גם הועברה כליה לצכיה והתקבלה משם כליה אלינו.

כרטיס אדי קרובים למיליון

נדרשות עוד כ- 5300 חתימות על כרטיס אדי כדי להגיע למיליון חתומים. 996,520 אנשים חתומים כיום.

פרופ רפי ביאר יור ועדת ההיגוי: אני גאה במערך ההשתלות, על שהצלחנו לשמור על ירידות מתונות יחסית במספרי ההשתלות ובמיוחד בהשוואה למדינות כמו ספרד, אנגליה וארה"ב.

הגבנו מהר, קיימנו ישיבות תכופות, בצענו התייעצויות עם המומחים שלנו וקבלנו החלטות אמיצות, והיישום וההטמעה בשטח היו מהירים. כל הכבוד לרופאים העוסקים בהשתלות של ויתרו, ובעיקר למתאמות שנחישותן והתנאים הקשים שניצבו מולן לא הרפו את ידיהן.

ד"ר תמר אשכנזי (בתמונה): השנה הייתה מאתגרת במיוחד בתחום הפניה למשפחות לתרום איברים. חלקן חששו להגיע לבית החולים, ואלו שהגיעו הוגבלו במועדי וזמני הביקור. הפרידה לאחר הפטירה גם היא התרחשה בתנאים מגבילים הן מבחינת התנאים הפיזיים והן במשך הזמן. המשפחות שנתנו הסכמתם לתרום איברים עשו זאת תחת קשיים טכניים ולוגיסטיים שהכבידו על הקשיים הרגשיים שהיו בלאו הכי בעקבות האובדן.

הופתענו בתחום ההשתלות מתורמים חיים, לא הפסקנו את ועדות ההערכה לאישור התרומות גם בימי הסגר

לדו"ח המלא

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני