חדשות

השוואת טיפול ב-Gilteritinib לעומת כימותרפיה בחולים עם AML חוזרת או עמידה עם מוטאציית FLT3 (מתוך Int J Clin Oncol)

10/11/2021

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת International Journal of Clinical Oncology עולה יתרון הישרדותי למתן Gilteritinib (זוספטה) לעומת כימותרפיה בחולים מיפן עם לויקמיה מסוג AML (Acute Myeloid Leukemia) עמידה או חוזרת עם מוטאציית FLT3.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי עד לאחרונה, לא היו ביפן טיפולים ממוקדים יעילים בחולים עם AML עמידה/חוזרת עם מוטאציית FLT3. השימוש ב- Gilteritinib, מעכב FLT3, אושר ביפן לחולים עם AML עמידה או חוזרת עם מוטאציית FLT3 על-סמך ממצאי מחקר ADMIRAL בשלב 3, אשר הדגים את עדיפות Gilteritinib על-פני טיפול הצלה כימותרפי בכל הנוגע להישרדות הכוללת (חציון הישרדות של 9.3 לעומת 5.6 חודשים, בהתאמה; יחס סיכון של 0.64, רווח בר-סמך 95% של 0.49-0.83; p<0.001).

 

החוקרים בחנו תת-קבוצה של 48 חולים מיפן ממחקר ADMIRAL, אשר כלל 33 חולים שחולקו באקראי לטיפול ב- Gilteritinib במינון יומי של 120 מ"ג ו-15 חולקו לטיפול הצלה כימותרפי.

 

חציון ההישרדות הכוללת עמד על 14.3 חודשים בזרוע הטיפול ב- Gilteritinib ועל 9.6 חודשים בזרוע טיפול הצלה כימותרפי. שיעורי הפוגה מלאה או הפוגה מלאה עם החלמה המטולוגית חלקית היו גבוהים יותר בזרוע הטיפול ב- Gilteritinib לעומת זרוע טיפול הצלה כימותרפי (48.5% לעומת 13.3%, בהתאמה).

 

לאחר תקנון לחשיפה לתרופה, שיעור האירועים החריגים שתועדו בזרוע המטופלים ב- Gilteritinib היה נמוך יותר, בהשוואה לזרוע טיפול הצלה כימותרפי. אירועים חריגים נפוצים בדרגה 3 ומעלה על-רקע Gilteritinib כללום חום נויטרופני (36%), ספירת טסיות נמוכה (27%) ואנמיה (24%).

 

ממצאי המחקר בחולים מיפן עולים בקנה אחד עם התוצאות שתוארו בכלל אוכלוסיית החולים שלקחו חלק במחקר ADMIRAL.

 

Int J Clin Oncol. 2021 Nov;26(11):2131-2141

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני