חדשות

תגובה פתולוגית מלאה מנבאת הישרדות ארוכת טווח של נשים עם סרטן שד חיובי ל-HER2 (מתוך כנס EBCC)

23/10/2020

 

תגובה פתולוגית מלאה לטיפול ממוקד בנשים עם סרטן שד חיובי ל-HER2 מנבאת תוצאות טובות בטווח הארוך, כל עולה מנתוני מחקר NeoALTTO/BIG 1-06 שהוצגו במהלך כנס ה-European Breast Cancer Conference. למעשה, החוקרים הסבירו כי במרבית הנשים, תגובה פתולוגית מלאה הייתה סמן להחלמה.

 

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי משלב Lapatinib עם Trastuzumab ומתן טיפול שבועי ב-Paclitaxel הוביל לעליה משמעותית בשיעורי תגובה פתולוגית מלאה, בהשוואה למתן כל אחד מהתכשירים בנפרד, בנשים עם סרטן שד חיובי ל-HER2. כעת הם ביקשו לדווח על שיעורי ההישרדות ללא-אירועים ושיעורי ההישרדות הכוללים בקרב נשים עם סרטן שד בכל זרוע של המחקר וכן בחנו את הקשר בין תגובה פתולוגית מלאה ובין הישרדות הנשים.

 

מדגם המחקר כלל 452 נשים עם סרטן שד מוקדם וחיובי ל-HER2, אשר חולקו באקראי לטיפול פומי ב-Lapatinib (154 נשים), טיפול תוך-ורידי ב-Trastuzumab (149 נשים), או שילוב שני התכשירים עם Paclitaxel (152 נשים). לאחר ניתוח, הנשים קיבלו 3 מחזורי טיפול ב-Fluorouracil, Epirubicin ו-Cyclophosphamide ובהמשך 34 שבועות של אותו משטר טיפול ניאו-אדג'וונטי כנגד HER2 שניתן קודם לכן.

 

התוצא העיקרי של המחקר היה שיעורי תגובה פתולוגית מלאה ותוצאי סיום משניים כללו שיעורי הישרדות ללא-אירועים ושיעורי הישרדות כוללים. חציון משך המעקב עמד על 9.7 שנים.

 

החוקרים מדווחים כי לאחר 9 שנים, שיעורי ההישרדות ללא-אירועים עמדו על 63% עם Lapatinib, 65% עם Trastuzumab ו-69% עם הטיפול המשולב. שיעורי ההישרדות הכוללים לאחר 9 שנים עמדו על 77%, 76% ו-80%, בהתאמה. בשני המקרים לא תועדו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין זרוע הטיפול ב-Lapatinib  וזרוע הטיפול ב-Trastuzumab, או בין הטיפול המשולב אל מול Trastuzumab.

 

מניתוח הנתונים עלה כי בנשים שהשיגו תגובה פתולוגית מלאה תועד שיפור בהישרדות ללא-אירועים (77% לעומת 61%; יחס סיכון של 0.48, רווח בר-סמך 95% של 0.31-0.73; p=0.0008) ובשיעורי ההישרדות הכוללים (88% לעומת 72%; יחס סיכון של 0.37, p=0.0004) בהשוואה ללא תגובה פתולוגית מלאה.

 

מהנתונים עולה כי תגובה פתולוגית מלאה לוותה בעליה בשיעורי הישרדות ללא-אירועים (יחס סיכון של 0.43, p=0.002) והישרדות כוללת (יחס סיכון של 0.33, p=0.002) בנשים עם סרטן שד חיובי ל-HER2 ובזרוע הטיפול המשולב (יחס סיכון של 0.35 להישרדות ללא-אירועים, p=0.004; יחס סיכון של 0.22 להישרדות כוללת, p=0.002).

 

במהלך המחקר לא תועדו סוגיות בטיחות חדשות או ארוכות טווח.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי נתונים ארוכי-טווח מאשרים כי בנשים עם תגובה פתולוגית מלאה סיכויי הישרדות גבוהים יותר, בהשוואה לאלו שלא השיגו תגובה פתולוגית דומה. הממצאים תומכים בחשיבות תגובה פתולוגית מלאה כסמן מוקדם לחיזוי התוצאות בטווח הארוך. בנוסף, למרות ששיעורי ההישרדות הכוללים לא היו שונים משמעותית בין זרועות הטיפול, בנשים שהשיגו תגובה פתולוגית מלאה עם הטיפול המשולב תועדו שיעורי הישרדות גבוהים כמעט כפליים, בהשוואה לאלו שקיבלו רק תכשיר אחד.

 

מתוך כנס EBCC

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני