חדשות

אין תועלת הישרדותית למשטר טיפול פומי כנגד מיאלומה חוזרת או עמידה לטיפול (J Clin Oncol)

22/06/2021

 

מנתונים שפורסמו בכתב העת Journal of Clinical Oncology עולה כי התועלת מבחינת הישרדות ללא-התקדמות של משטר טיפול פומי כנגד מיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה לטיפול לא תורגמה לשיפור ההישרדות הכוללת.

 

מחקר TOURMALINE-MM1 הינו מחקר כפל-סמיות, מבוקר-פלסבו, שהדגים שיפור מובהק סטטיסטית בהישרדות ללא-התקדמות עם משלב Ixazomib-Lenalidomide-Dexamethasone לעומת משלב פלסבו עם Lenalidomide-Dexamethasone בחולים עם מיאלומה נפוצה עמידה או חוזרת. כעת מדווחים החוקרים על הניתוח הסופי של ההישרדות הכוללת של החולים שלקחו חלק במחקר.

 

המשתתפים במחקר חולקו באקראי לקבלת משלב Lenalidomide-Dexamethasone עם Ixazomib (360 חולים) או משלב Lenalidomide-Dexamethasone עם פלסבו (362 חולים) וסווגו לפי מספר קווי הטיפול הקודמים (1 לעומת 2-3), חשיפה קודמת למעכב פרוטאוזום ושלב International Staging System Disease (I או II לעומת III).

 

לאחר חציון מעקב של 85 חודשים, חציון ההישרדות הכוללת עם משלב Lenalidomide-Dexamethasone ו-Ixazomib לעומת משלב Lenalidomide-Dexamethasone עם פלסבו עמד על 53.6 לעומת 51.6 חודשים, בהתאמה (יחס סיכון של 0.939, P=0.495).

 

יחסי סיכון נמוכים יותר, המעידים על תועלת הישרדותית גדולה יותר עם הטיפול המשולש תועדו במספר תתי-קבוצות: חולים עמידים לכל קו טיפול (יחס סיכון של 0.794) או לקו טיפול אחרון (יחס סיכון של 0.742); גיל מעל 65-75 שנים (יחס סיכון של 0.757); שלב III  לפי סיווג International Staging System (יחס סיכון של 0.779); שניים או שלושה קווי טיפול קודמים (יחס סיכון של 0.845); ציטוגנטיקה בסיכון גבוה (יחס סיכון של 0.870); וציטוגנטיקה בסיכון גבוה ו/או אמפליפיקציה 1q21 (יחס סיכון של 0.862).

 

לאחר טיפול במשלב Lenalidomide-Dexamethasone עם Ixazomib לעומת Lenalidomide-Dexamethasone עם פלסבו, 71.7% לעומת 69.9% מהחולים קיבלו לפחות טיפול נוסף אחד כנגד סרטן, מהם 24.7% לעומת 33.9% קיבלו טיפול ב-Daratumumab ו-71.8% לעומת 76.9% קיבלו טיפול במעכבי פרוטאוזום (קו הטיפול הבא: 47.5% לעומת 55.8%, בהתאמה).

 

שיעורי ממאירות חדשה היו דומים עם משלב Lenalidomide-Dexamethasone ו-Ixazomib (10.3%) ועם Lenalidomide-Dexamethasone עם פלסבו (11.9%).

 

לא תועדו סוגיות בטיחות חדשות או נוספות.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי התועלת מבחינת ההישרדות ללא-התקדמות עם משלב Lenalidomide-Dexamethasone ו-Ixazomib לעומת משלב Lenalidomide-Dexamethasone עם פלסבו לא תורגמה לתועלת מובהקת סטטיסטית מבחינת ההישרדות הכוללת.

 

 J Clin Oncol 2021

 

לידיעה ב-MedPage Today

 

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני