חדשות

הנחיות מעודכנות מטעם ה-AAP לניהול יתר לחץ דם בילדים (Pediatrics)

24/08/2017

 

טבלאות חדשות אודות ערכי לחץ דם תקינים, פרוטוקולי סקירה עדכניים והמלצות להתחלת טיפול תרופתי לאיזון יתר לחץ דם הינם חלק מהנקודות המרכזיות בעדכון ההנחיות הקליניות מטעם ה-AAP (American Academy of Pediatrics) לאבחנה וטיפול בלחץ דם גבוה בילדים.

 

המסמך החדש מהווה עדכון להנחיות משנת 2004 מטעם ה-National Heart, Lung and Blood Institute וכוללות המלצות מוגבלות יותר אודות מועד הסקירה להפרעה בלחץ הדם בילדים, תפקיד נרחב יותר לניטור לחץ דם אמבולטורי והפחתת חשיבות אקו-לב במקרים אלו.

 

טבלאות לחץ הדם המעודכנות מבוססות על ילדים במשקל-בריא בלבד ואלו שונות מאוד מטבלאות קודמות שכללו מדידות לחץ דם בילדים ומתבגרים בעלי עודף משקל והשמנת יתר.

 

באשר לבדיקות סקר ליתר לחץ דם בילדים ומתבגרים, ההנחיות החדשות ממליצות על סקירה רק במסגרת ביקורי רפואה מונעת וביקור בריא ולא בכלל ביקורי השגרה. כל אבחנה אפשרית של יתר לחץ דם על-בסיס מספר מדידות לחץ דם במרפאה תאושר באמצעות ניטור לחץ דם אמבולטורי במהלך 24 שעות.

 

בעוד שההנחיות הקודמות תמכו באקו-לב בכלל הילדים עם יתר לחץ דם, המסמך העדכני ממליץ על הבדיקה רק בילדים ומתבגרים הנוטלים תרופות לאיזון לחץ הדם, לפני התחלת הטיפול התרופתי.

 

להלן נקודות חשובות נוספות בהנחיות החדשות:

 

·         טבלה פשוטה לבדיקת סקר ראשונית ליתר לחץ דם מבוססת על לחץ דם באחוזון 90 לגי ומין בילדים באחוזון החמישי לגובה, כך שמתקבלת טבלה עם ערך מנבא שלילי גבוה מאוד. הטבלה המופשטת נועדה לשמש ככלי סקירה בלבד לזיהוי ילדים ומתבגרים הנדרשים להערכה נוספת של לחץ הדם עם מדידות לחץ דם חוזרות.

·         בילדים בגילאי 13 שנים ומעלה, הטבלה נועדה לעלות בקנה אחד עם ערכי הסף המקובלים ללחץ דם חריג במבוגרים שפותחו מטעם ה-AHA ו-ACC, בכדי לעודד טיפול במתבגרים מבוגרים עם לחץ דם גבוה.

·         שינוי במונח "קדם יתר לחץ דם" למונח "לחץ דם מוגבר". השינוי מהווה את הרצון לעקביות עם הנחיות ה-AHA ו-ACC ולהעביר את המסר בנוגע לחשיבות שינויי אורחות חיים למניעת התפתחות יתר לחץ דם.

·         התחלת טיפול תרופתי לאיזון יתר לחץ דם כאשר שינוי אורחות חיים בלבד אינם מובילים להפחתה מספקת בלחץ הדם. בילדים הנותרים עם לחץ דם גבוה למרות נסיון שינוי אורחות חיים, או באלו עם יתר לחץ דם תסמיני, יתר לחץ דם בשלב 2 ללא גורם הפיך ברור (דוגמת השמנה), או יתר לחץ דם בכל שלב בליווי מחלת כליות כרונית או סוכרת, יש להתחיל טיפול בתרופה יחידה לכל הפחות.

 

ההנחיות המלאות כוללות 30 נקודות מרכזיות ו-27 המלצות נוספות על-בסיס סקירת ספרות שכללה קרוב ל-15,000 מאמרים שפורסמו בין ינואר 2004 ועד יולי 2016. בהתאם להמלצות ה-AAP לפיהן יש להשלים סקירה של העדויות כל חמש שנים, הנחיות אלו יבחנו בשנית בשנת 2022 להערכת הצורך בעדכון ההנחיות.

 

Pediatrics. Published online August 21, 2017

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2022 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני