חדשות

הערכה מקיפה של מחקרים להערכת גירוי חוט שדרה להקלה על כאב נוירופתי (Pain)

20/02/2020

 

מתוצאות סקירה שיטתית ומטה-אנליזה חדשה, שפורסמו בכתב העת Pain, עולה כי היקף ההשפעה של גירוי חוט שדרה (Spinal Cord Stimulation) על כאב נוירופתי משתנה בין מחקרים שונים, כאשר מסך הנתונים עולה כי ישנן עדויות מעטות התומכות ביעילות גירוי חוט שדרה להקלה על כאב, בהשוואה לפלסבו.

 

במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון באופן שיטתי את העדויות הזמינות ממחקרים אקראיים ומבוקרים, שכללו קבוצת פלסבו אל מול גירוי חוט שדרה להקלה על כאב נוירופתי. הם השלימו מטה-אנליזה לבחינת היעילות של גירוי חוט שדרה אל מול פלסבו.

 

לצורך הסקירה, החוקרים ערכו חיפוש אחר מחקרים אקראיים ומבוקרים להערכת גירוי חוט שדרה אל מול פלסבו/טיפול דמה. החיפוש הוביל לזיהוי 8 מחקרים אקראיים ומבוקרי-פלסבו להערכת התועלת של גירוי חוט שדרה במקרים של כאב נוירופתי.

 

מטה-אנליזה הצביעה על ירידה מובהקת סטטיסטית בעוצמת הכאב במהלך תקופות גירוי פעיל, בהשוואה לתקופות טיפול דמה (הבדל ממוצע של 1.15-, p=0.001, בסולם של 10 נקודות). מניתוח לפי תתי-קבוצות עלה כי גודל ההשפעה של הטיפול היה גדול יותר במחקרים אקראיים ומבוקרים שכללו קבוצת ביקורת לה ניתן פלסבו (מחקרים בהם ההתקן לא היה פעיל ולפחות אחת מפרוצדורות המחקר הייתה שונה בין הזרועות), בהשוואה למקרים בהם ניתן טיפול דמה (מחקרים בהם כל הפרוצדורות היו דומות בין הזרועות).

 

מהממצאים עלו עדויות מוגבלות התומכות ביעילות גירוי חוט שדרה להקלה על עוצמת הכאב, בהשוואה לפלסבו. היקף ההשפעה של הטיפול השתנה בין מחקרים שונים והיה תלוי באיכות המחקר, כולל איכות סמיות המטופלים וצמצום השפעת טיפול אחר.

 

החוקרים קוראים להקפיד על דיווח טוב יותר ועל מחקרים נוספים להערכת תוצאות גירוי חוט-שדרה אל מול פלסבו. יתרה מזאת, הם הצביעו על הבדלים בין תוצאות השוואות הטיפול מול פלסבו לעומת השוואות שנערכו מול טיפול דמה, אשר עשויים להיות תקפים גם לפרוצדורות רפואיות או כירורגיות אחרות.

 

Pain. 2020;161(1):24-35

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני