חדשות

המלצות חדשות לטיפול בחולים עם אי-ספיקת לב (J Am Coll Cardiol)

12/01/2021

 

בהצהרת קונצנזוס חדשה מטעם ה-American College of Cardiology לטיפול בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל נכללות מספר המלצות חדשות לטיפול תרופתי בהתאם להנחיות, לצד שינויים נרחבים אחרים בהשוואה להנחיות שפורסמו בשנת 2017.

 

ההתקדמות בטיפול באי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד של חדר שמאל הובילה לעליה משמעותית במורכבות השגת יעדי הטיפול. שיעורי טיפול אופטימאלי בהתאם להנחיות בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל הם עדיין נמוכים מאוד, כאשר הדבר נובע בחלקו ממספר התרופות ומורכבות הטיפול התרופתי הנוכחי.

 

בשנת 2017, דנו בהנחיות בעשרה נושאים מרכזיים, שנעו בין המלצות כיצד לטפל במספר תרופות בחולים אלו ועד מתי יש מקום להעברת החולים לטיפול במסגרת הוספיס. העדכון משנת 2021 כולל בסיס דומה, אך משלב מידע חדש שהוביל לשינוי ההגדרה של טיפול אופטימאלי.

 

אחת הנקודות החשובות נוגעות לטיפול ב-Sacubitril/Valsartan ומעכבי SGLT-2, המהווים כיום תוספת חשובה לטיפול האופטימאלי בחולים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד של חדר שמאל.

 

שני אלגוריתמים מפרטים את ההמלצות של המומחים בנוגע לסדר הטיפול התרופתי והמינונים של התרופות השונות הנכללות כיום תחת מעטפת הטיפול האופטימאלי. ישנם נתונים מצוינים בכל הנוגע לתועלת של חסמי ביתא, Sacubitril/Valsartan, מעכבי SGLT-2 ואנטגוניסטים למינרלוקורטיקואידים, אך אחת השאלות המרכזיות היא כיצד יש להחליט על סדר מתן הטיפול.

 

העדכון החדש מתמקד בתרופות חדשות, בפרט מעכבי SGLT-2, ועוקב אחר מהלך הטיפול בחולים, החל מקו הטיפול הראשון ועד לטיפול בחולה הנוטה למות. המסמך כולל מידע אודות התוויות לטיפולים מתקדמים, דוגמת LVAD (Left Ventricular Assist Device) או השתלת לב, במטרה להביא לכך שחולים רבים יותר מקבלים את הטיפול לפני שהסיכוי לתועלת חולף.

 

תקשורת טובה ועבודת צוות מהווים יעד חשוב הדורש התייחסות. רשימות המלצות ואלגוריתמים להנחיית טיפול המפורטים במסמך המעודכן יסייעו בהליכי קבלת החלטות מורכבים ויעודדו טיפול מולטי-דיציפלינרי להבטחת מתן טיפול אופטימאלי.

 

J Am Coll Cardiol. Published online January 11, 2021

 

לידיעה במדסקייפ

 

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני