חדשות

ירידה בתמותה ממלנומה וסרטן ריאה מסוג NSCLC גורמת לירידה בתמותה מסרטן בארהב/פורסם ב-journal of national cancer institute

20/07/2021

מאת ד"ר יוליה וקסמן

בשנים האחרונות ישנה ירידה במספר מקרי המוות מסרטן בארה"ב, והירידה ניכרת במיוחד ב- non small cell lung cancer (ר"ת NSCLC) ומלנומה. זאת במקביל לכך שההארעות של סרטנים רבים עולה בקרב נשים, ילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים. בין השנים 2014-2018 היתה ירידה בשיעורי התמותה ב- 11 מתוך 19 סוגי הסרטן השכיחים ביותר בקרב גברים וב- 14 מתוך 20 הסרטנים הכי שכיחים בנשים. נצפתה ירידה בתמותה של 2.2% לשנה בגברים ו-1.7% לשנה בנשים.

מידע נאסף על כל הסרטנים שאובחנו בין 2001 ל- 2017 בארה"ב. בין השנים 2013-2017 התמותה היתה יציבה בגברים ובנשים ביחד ובקרב גברים בנפרד, אך היתה בעליה קלה בנשים. במשך 5 שנים הללו הארעות הסרטן היתה יציבה בגברים לבנים ובנשים שחורות והיא ירדה בקרב גברים ממיעוטים אתניים. שיעורי הסרטן היו דומים במטופלים לבנים ובשחורים. השינויים בשכיחות שלושת הסרטנים השכיחים ביותר גברים (פרוסטטה, ריאה, סרטן המעי הגס והרקטום) היו דומים בקרב כל הקבוצות האתניות. בקרב נשים, השכיחות של סרטן שד ורחם עלו בכל תתי הקבוצות האתניות בין 2013 ל- 2017 ואילו השכיחות של סרטן המעי הגס והרקטום ושל סרטן ריאה היתה בירידה.

שיעורי התמותה מסרטן ירדו ב- 1.9% בשנה בממוצע בין השנים 2012-2018 בגברים ובנשים, כאשר קצב הירידה גבר בשנים האחרונות. לדוגמה בין 2001 ל- 2015, שיעורי התמותה מסרטן בגברים ירדו ב- 1.8% לשנה ובין 2015 ל- 2018 הם ירדו ב- 2.3% לשנה. בהתאמה גם בנשים נצפתה מגמה דומה, כאשר בין 2001 ל- 2015 שיעורי התמותה מסרטן ירדו ב- 1.4% לשנה ואילו בין 2015 ל- 2018 הם ירדו ב- 2.1% לשנה. שיעורי התמותה מסרטן ירדו בכל תתי הקבוצות האתניות. שיעורי התמותה הגבוהים ביותר נמצאו באוכלוסיה השחורה. הסרטנים שגרמו לתמותה הכי גבוהה בגברים היו ריאה, פרוסטטה וסרטן המעי הגס, ובנשים ריאה, שד וסרטן המעי הגס. בין 2014 ל-2018 העליה הגדולה ביותר בתמותה בקרב נשים היתה מסרטן הרחם.

הירידה הגדולה ביותר בתמותה היתה בסרטן ריאה מסוג NSCLC ומלנומה. בין 2001 ל- 2018 הירידה בתמותה מסרטן ריאה היתה 2% לשנה בין 2001 ל- 2005, 2.9% לשנה בין 2005 ל- 2012, 4% לשנה בין 2012 ל- 2015 ו- 5.7% לשנה בין 2015 ל- 2018. מגמה דומה נצפתה במלנומה: ירידה של 5.7% לשנה מאז 2013 בקרב גברים וירידה של 4.4% לשנה בקרב נשים.

הירידה בתמותה מסרטן ריאה ומלנומה קשורה בירידה בעישון ובהתפתחות בטיפולים הקיימים (טיפולים מכוונים למוטציה ספציפית ו- immune checkpoint inhibitors ). ייתכן ותהיה אפילו עוד ירידה בתמותה בעתיד אם יהיה טיפול בהשמנה, שהיא גורם סיכון מרכזי לסרטן.   

הכתבה פורסמה ב- Medscape

מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני