חדשות

טיפול בתרופה אנטיביוטית יחידה יעיל כמו טיפול משולב כנגד דלקת ריאות (N Engl J Med)

06/04/2015

 

בחולים המאושפזים במחלקות שאינן יחידות טיפול נמרץ בחשד לדלקת ריאות שנרכשה בקהילה, גישת טיפול אמפירי המבוססת על טיפול אנטיביוטי ממשפחת ביתא-לקטאם בלבד טובה בדיוק כמו הגישה המומלצת כיום של טיפול משולב, כך עולה מנתונים חדשים שפורסמו בכתב העת New England Journal of Medicine.

 

באופן ספציפי, גישת הטיפול היחיד, שהתירה שינויים מסיבות רפואית, הובילה לתוצאות דומות לאלו של הטיפול המומלץ הכולל שילוב ביתא-לקטאם עם מקרולידים או פלואורקוינולונים בלבד במונחים של שיעורי תמותה לאחר ן90 ימים. כמו כן, מתן ביתא-לקטאם בלבד לא הביא להארכת משך האשפוז או לעליה בשיעור הסיבוכים.

 

מומחים ממשיכים לדון בסוגיית הטיפול האנטיביוטי הטוב ביותר בחולים מאושפזים עם דלקת ריאות שנרכשה בקהילה, גורם מוביל לאשפוזים ותמותה ברחבי העולם. ההנחיות בצפון אמריקה תומכות בטיפול אנטיביוטי משולב, אך יש מומחים הטוענים כי המלצות אלו מבוססות על עדויות מעטות, שהובילו להגדלת השימוש במקרולידים ופלאורוקוינולונים, למרות הסיכון לעמידות לטיפול. מנגד, ההנחיות הבריטיות תומכות בשמירת טיפול משולב לחולים עם מחלה בדרגה בינונית עד חמורה.

 

כעת בחנו החוקרים את שתי גישות הטיפול האמפירי להערכת העדר-נחיתות של טיפול מבוסס ביתא-לקטאם בלבד אל מול משלב ביתא-לקטאם עם מקרולידים או פלאורוקוינולונים בלבד וההשפעה על שיעורי התמותה לאחר 90 ימים.

 

מדגם המחקר כלל 656 חולים שטופלו בביתא-לקטאם בלבד, 739 חולים שטופלו במשלב ביתא-לקטאם עם מקרולידים ו-888 חולים שטופלו בפלאורוקוינולונים בלבד, עם שיעורי היענות לטיפול של 93%, 88% ו-92.7%, בהתאמה. חציון גיל החולים עמד על 70 שנים.

 

שיעורי התמותה לאחר 90 ימים עמדו על 9% (59 חולים), 11.1% (82 חולים) ו-8.8% (78 חולים), בהתאמה, עם גישות הטיפול הללו. מניתוח לפי כוונה לטפל עלה כי הסיכון לתמותה היה גבוה ב-1.9 נקודות אחוז עם טיפול במשלב ביתא-לקטאם עם מקרולידים, בהשוואה לטיפול המבוסס על ביתא-לקטאם בלבד ונמוך ב-0.6 נקודות אחוז עם טיפול בפלאורוקוינולונים בלבד בהשוואה לביתא-לקטאם בלבד.

 

מנתונים אלו עולה העדר-נחיתות של טיפול בביתא-לקטאם בלבד בחולים עם דלקת ריאות שנרכשה בקהילה. חציון משך האשפוז עמד על שישה ימים בכל גישות הטיפול שנבחנו. חציון משך הזמן עד להתחלת טיפול פומי עמד על שלושה ימים עם פלאורוקוינולונים וארבעה ימים עם שתי גישות הטיפול האחרות.

 

החוקרים מסכמים וכותבים כי בחולים עם חשד קליני לדלקת ריאות שנרכשה בקהילה, שאושפזו למחלקות שאינן יחידות טיפול נמרץ, גישת טיפול אמפירי המבוססת על מתן ביתא-לקטאם בלבד אינה נחותה בהשוואה למשלב ביתא-לקטאם עם מקרולידים או פלאורוקוינלונים בלבד בכל הנוגע לשיעורי התמותה לאחר 90 ימים.

 

N Engl J Med. 2015;372:1312-1323

 

לידיעה במדסקייפ

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני