חדשות

טיפול בואנקומיצין מפחית תמותה מכל סיבה בהשוואה למטרונידאזון במטופלים עם Clostridium difficile חמור (JAMA Intern Med)

08/02/2017

מאת מערכת אי-מד

 

תמותה בטווח 30 יום מכל סיבה מבין המטופלים שסבלו מזיהום עיקש חמור של קלוסטירדיום (

Clostridium difficile CD) הייתה נמוכה יותר באופן מובהק אצל אלה שטופלו בקו ראשון עם vancomycin  בהשוואה לאלה שטופלו ב-metronidazole , כך לפי מחקר רטרוספקטיבי חדש שכלל למעלה מ-10,000 מטופלים המתפרסם השבוע ב- JAMA Intern Med .

החוקרים מדווחים כי לא היה הבדל בשיעורי חזרה של CDI בין שתי הקבוצות.

החוקרים מדגישים כי מדובר על המחקר הגדול ביותר שנעשה בתחום. כמו כן הם מציינים שההנחיות הנוכחיות ממליצות על הטיפול במטרונידאזון כטיפול קו ראשון, במיוחד למקרים קלים עד בינוניים של CDI .

למקרים חמורים של CDI , ההנחיות שפורסמו ב-2010 ע''י החברה האמריקאית למחלות זיהומיות והחברה לאפידמיולוגיה ממליצות על שימוש בואנומיצין.

עם זאת, החוקרים מציינים שלמרות העדויות לכך שהשימוש בואנומיצין גדל נראה שנדרשו מס' שנים לאימוץ ההנחיות הללו. נתוני המחקר החדש מחזקים עדויות ממחקרים קטנים קודמים , אקראיים ומבוקרים אשר הראו כי לא היה הבדל בשיעור ההישנות של CDI בין שתי התרופות.

במחקר הנוכחי שהיה רטרוספקטיבי, עם קבוצות תואמות בפרוטוקול של כוונה לטפל, החוקרים ניתחו מידע על מטופלים שטופלו ב-CDI במערכת הבריאות לגמלאי צבא בין ינואר 2005 לדצמבר 2012. יעדי המחקר המרכזיים היו תמותה מכל סיבה בתוך 30 יום, והישנות של CDI .

האבחנה של CDI אושרה באמצעות דגימות עבור רעלן  C difficile . ההתאמה של המטופלים נעשתה בכדי לשלוט בהבדלים בגורמי סיכון בין המטופלים בשתי הקבוצות.

במהלך תקופת המחקר נכללו 47,471 מטופלים שעמדו בקריטריוני המחקר. מבין אלה, 2,068 (4.4%) קיבלו ואנומיצין כטיפול קו ראשון ו-8,069 טופלו במטרונידאזון.  מבין 10,137 מטופלים אלה היו 3,130 שהוגדרו כלוקים ב-CDI חמור . מהם 629 (20.1%) קיבלו ואנומיצין ו-2,501 (79.9%) קיבלו מטרונידאזון.

שיעור התמותה מכל סיבה ב-30 יום עבור כלל הקבוצה הזו היה 10.2% . בניתוח לפי קבוצות טיפול, שיעור התמותה עמד על 6.7% מבין המטופלים עם CDI קל עד בינוני ו-18.9% מבין אלה עם CDI חמור.

מטופלים בקבוצת הואנומיצין היו בסיכון נמוך יותר של 20% לתמותה בהשוואה לאלה שטופלו במטרונידאזון : 8.6% לעומת 10.6% , P = .01 .

תוצאה זו נבעה בעיקר מההבדל בתמותה בקרב המטופלים עם CDI חמור. מבין אלה שטופלו בואנומיצין שיעור התמותה היה 15.3% בהשוואה ל-19.8% באלו שטופלו במטרונידאזון. לעומת זאת, בקרב אלה שהיו עם CDI קל עד בינוני שיעורי התמותה היו 5.9% ו-6.9% בהתאמה, ללא הבדל מובהק סטטיסטי (P = .22).

 

החוקרים מציינים ששכיחות CDI עלתה במהלך 20 השנה האחרונות מסיבות לא ברורות. שיעורי החזרה נעים בין 15% ל-50%, בעיקר בשל שינויים בחיידקי המעי שעלולים להחמיר בשל טיפול אנטיביוטי.

במחקר הנוכחי, כ-16% מהמטופלים לקו בזיהום חוזר. שיעורי החזרה היו כאמור דומים בין שתי קבוצות הטיפול.

 

החוקרים מציינים שהחלוקה לקבוצות לא הייתה אקראית והיא עשוייה להשפיע על ההבדלים בתוצאות המחקר. בנוסף, למרות שבוצעה התאמה על בסיס התאמת משתנים, עדיין יכולים להיות גורמים שלא נמדדו ואשר עשויים להשפיע על התוצאות.

יחד עם זאת, החוקרים סבורים שהתוצאות מהוות עדות חשובה לכך שואנומיצין עשוי להיות הטיפול המועדף , בעיקר במטופלים עם CDI חמור.

 

JAMA Intern Med. Published online February 6, 2017. Full text

 

מידע נוסף לעיונך

© e-Med 2021 | כל הזכויות שמורות
שתף מקרה קליני